1. Hlavní stránka
 2. Ostatní
 3. EET – Proč a jak získat autentizační údaje k EET a certifikát pro evidenci tržeb

EET – Proč a jak získat autentizační údaje k EET a certifikát pro evidenci tržeb

K čemu jako e-shopař potřebuji autentizační údaje k EET

Pokud podnikateli vznikne povinnost evidovat své tržby v rámci EET (Elektronické evidence tržeb), je nutné si nejprve zažádat o autentizační údaje, aby získal přístup do webové aplikace Elektronická evidence tržeb.

V této aplikaci si bude následně moci zaevidovat své provozovny a vygenerovat certifikát/y.

POZOR! Údaji o provozovnách se rozumí také údaje o internetových stránkách / e-shopech, na kterých jsou nabízeny zboží nebo služby. (Více níže)

Co jsou autentizační údaje

Autentizačními údaji se rozumí přihlašovací údaje na portál správce daně, které se skládají z uživatelského jména a hesla. Pro vyšší bezpečnost je případně možné tyto informace doplnit o ověřovací kód zasílaný na zvolené telefonní číslo.

Tyto získané údaje pak tedy slouží k přihlášení do webové aplikace Elektronická evidence tržeb na stránkách Daňového portálu.

Do kdy si zažádat

O autentizační údaje je nutné si zažádat dříve, než podnikatel přijme první evidovanou tržbu. O autentizační údaje je možné si již nějaký čas zažádat, konkrétně od 1. září 2016.

Doporučujeme ale s žádostí neotálet a vyřídit si ji co nejdříve. Rozhodně není dobré situaci řešit na poslední chvíli.

Jak získat autentizační údaje do EET

Autentizační údaje můžete získat dvěma způsoby:

 1. Elektronicky přes formulář na Daňovém portálu (Žádost o autentizační údaje do EET) pomocí přihlašovacích údajů do datové schránky – v tom případě vám budou autentizační údaje zaslány přímo do této datové schránky (bez datové schránky to bohužel nepůjde)
 2. Osobně na libovolném finančním úřadu – v takovém případu obdržíte autentizační údaje k EET ihned na místě do zapečetěné obálky

Jak autentizační údaje získat nelze

POZOR! Přestože by to možná spousta lidí očekávala, o autentizační údaje není možné zažádat písemně, ani datovou zprávou podepsanou uznávaným elektronickým podpisem, ani datovou zprávou odeslanou odeslanou prostřednictvím datové schránky.

Je tedy nutné využít jeden z výše uvedených platných způsobů podání v odstavci Jak získat autentizační údaje do EET. Tedy elektronický formulář nebo osobní návštěva finančního úřadu.

Co budu muset vyplnit v žádosti do údajů o provozovnách

Každý podnikatel je povinen před zahájením evidence tržeb oznámit v aplikaci Elektronická evidence tržeb údaje o svých provozovnách, ve kterých vykonává činnosti, ze kterých plynou evidované tržby, nebo v nichž přijímá evidované tržby.

POZOR! Jedná se tedy nejen o kamenné provozovny, ale i mobilní provozovny, nebo internetové stránky (e-shop), kde podnikatel nabízí své zboží nebo služby. Máte-li tedy e-shop a k němu kamennou prodejnu, musíte vyplnit dvě provozovny. Jednu stálou a jednu virtuální (viz. níže).

Údaje o provozovnách je potřeba zadat v aplikaci Elektronická evidence tržeb ještě předtím, než si zažádáte o vygenerování certifikátu/-ů.

Jaké údaje o provozovnách je třeba vyplnit

 • Název: jedná se o nepovinný údaj pro snadnější identifikaci provozovny
 • Typ provozovny: stálá, mobilní, virtuální
 • Stav činnosti provozovny: aktivní, přerušená, zrušená
 • Převažující činnost provozovny: zde bude na výběr z výčtu činností
 • Údaj o tom, kde se provozovna nachází:
  • Stálá – v takovém případě fyzická adresa
  • Mobilní – jednoznačný popis provozovny, např. v případě prodejny z automobilu uvedené registrační značku apod.
  • Virtuální – URL adresa nebo jiný odkaz, který prodejnu jednoznačně určí (např. e-mail, telefon)

Každé provozovně bude poté Finanční správou přiděleno identifikační číslo, které se bude uvádět na účtence a bude obsažené v datové zprávě pro správce daně.

Prostřednictvím aplikace Elektronická evidence tržeb je zároveň podnikatel povinen ohlásit jakoukoli změnu týkající se provozoven (včetně vzniku nové nebo zániku stávající) a to do 15 dnů o data změny.

Už mám autentizační údaje k EET a v aplikaci jsem vyplnil/a údaje o provozovnách. Co dál?

Jakmile se vám podaří zmíněné kroky, jste připraveni vygenerovat si v aplikaci EET certifikát pro evidenci tržeb. Certifikát slouží k tomu, aby systém EET identifikoval, že právě vy mu zasíláte datovou zprávu o tržbě.

Správce daně (EET systém) vám umožní vygenerovat libovolný počet certifikátů podle vašich potřeb a specifik fungování. Můžete tedy vlastnit dle svého uvážení certifikát jeden, nebo také pro každou provozovnu / e-shop certifikát jiný. Ale POZOR! Každý takový vygenerovaný certifikát si můžete stáhnout pouze jednou. Opětovné stáhnutí toho samého certifikátu již není možné!

Vypršela vám platnost certifikátu?

Platnost certifikátu není možné prodloužit. Musíte si stejným procesem vytvořit certifikát nový a aktualizovat informace o novém certifikátu v administraci svého e-shopu.

Kam s vygenerovaným certifikátem k EET?

Vámi vygenerovaný certifikát v aplikaci Elektronická evidence tržeb poté vezmete a nahrajete v administraci svého e-shopu do systému Eshop-rychle. To systému umožní začít komunikovat vaším jménem se serverem Finanční správy, tedy zasílat a přijímat datové zprávy o zaevidovaných tržbách.

Jak certifikát do administrace svého e-shopu nahrát jsme pro vás blíže rozepsali v souhrnném návodu o napojení e-shopu na EET. V tomto článku najdete informace, koho se EET vlastně týká, a detailněji popsané funkce našeho EET modulu.

 

Pomohl Vám tento návod? Ano 13 Ne 1