1. Hlavní stránka
 2. Ostatní
 3. EET – Proč a jak získat autentizační údaje k EET a certifikát pro evidenci tržeb

EET – Proč a jak získat autentizační údaje k EET a certifikát pro evidenci tržeb

K čemu jako e-shopař potřebuji autentizační údaje k EET

Pokud podnikateli vznikne povinnost evidovat své tržby v rámci EET (Elektronické evidence tržeb), je nutné si nejprve zažádat o autentizační údaje, aby získal přístup do webové aplikace Elektronická evidence tržeb.

V této aplikaci si bude následně moci zaevidovat své provozovny a vygenerovat certifikát/y.

POZOR! Údaji o provozovnách se rozumí také údaje o internetových stránkách / e-shopech, na kterých jsou nabízeny zboží nebo služby. (Více níže)

Co jsou autentizační údaje

Autentizačními údaji se rozumí přihlašovací údaje na portál správce daně, které se skládají z uživatelského jména a hesla. Pro vyšší bezpečnost je případně možné tyto informace doplnit o ověřovací kód zasílaný na zvolené telefonní číslo.

Tyto získané údaje pak tedy slouží k přihlášení do webové aplikace Elektronická evidence tržeb na stránkách Daňového portálu.

Do kdy si zažádat

O autentizační údaje je nutné si zažádat dříve, než podnikatel přijme první evidovanou tržbu. O autentizační údaje je možné si již nějaký čas zažádat, konkrétně od 1. září 2016.

Doporučujeme ale s žádostí neotálet a vyřídit si ji co nejdříve. Rozhodně není dobré situaci řešit na poslední chvíli.

Jak získat autentizační údaje do EET

Autentizační údaje můžete získat dvěma způsoby:

 1. Elektronicky přes formulář na Daňovém portálu (Žádost o autentizační údaje do EET) pomocí přihlašovacích údajů do datové schránky – v tom případě vám budou autentizační údaje zaslány přímo do této datové schránky (bez datové schránky to bohužel nepůjde)
 2. Osobně na libovolném finančním úřadu – v takovém případu obdržíte autentizační údaje k EET ihned na místě do zapečetěné obálky

Jak autentizační údaje získat nelze

POZOR! Přestože by to možná spousta lidí očekávala, o autentizační údaje není možné zažádat písemně, ani datovou zprávou podepsanou uznávaným elektronickým podpisem, ani datovou zprávou odeslanou odeslanou prostřednictvím datové schránky.

Je tedy nutné využít jeden z výše uvedených platných způsobů podání v odstavci Jak získat autentizační údaje do EET. Tedy elektronický formulář nebo osobní návštěva finančního úřadu.

Co budu muset vyplnit v žádosti do údajů o provozovnách

Každý podnikatel je povinen před zahájením evidence tržeb oznámit v aplikaci Elektronická evidence tržeb údaje o svých provozovnách, ve kterých vykonává činnosti, ze kterých plynou evidované tržby, nebo v nichž přijímá evidované tržby.

POZOR! Jedná se tedy nejen o kamenné provozovny, ale i mobilní provozovny, nebo internetové stránky (e-shop), kde podnikatel nabízí své zboží nebo služby. Máte-li tedy e-shop a k němu kamennou prodejnu, musíte vyplnit dvě provozovny. Jednu stálou a jednu virtuální (viz. níže).

Údaje o provozovnách je potřeba zadat v aplikaci Elektronická evidence tržeb ještě předtím, než si zažádáte o vygenerování certifikátu/-ů.

Jaké údaje o provozovnách je třeba vyplnit

 • Název: jedná se o nepovinný údaj pro snadnější identifikaci provozovny
 • Typ provozovny: stálá, mobilní, virtuální
 • Stav činnosti provozovny: aktivní, přerušená, zrušená
 • Převažující činnost provozovny: zde bude na výběr z výčtu činností
 • Údaj o tom, kde se provozovna nachází:
  • Stálá – v takovém případě fyzická adresa
  • Mobilní – jednoznačný popis provozovny, např. v případě prodejny z automobilu uvedené registrační značku apod.
  • Virtuální – URL adresa nebo jiný odkaz, který prodejnu jednoznačně určí (např. e-mail, telefon)

Každé provozovně bude poté Finanční správou přiděleno identifikační číslo, které se bude uvádět na účtence a bude obsažené v datové zprávě pro správce daně.

Prostřednictvím aplikace Elektronická evidence tržeb je zároveň podnikatel povinen ohlásit jakoukoli změnu týkající se provozoven (včetně vzniku nové nebo zániku stávající) a to do 15 dnů o data změny.

Už mám autentizační údaje k EET a v aplikaci jsem vyplnil/a údaje o provozovnách. Co dál?

Jakmile se vám podaří zmíněné kroky, jste připraveni vygenerovat si v aplikaci EET certifikát pro evidenci tržeb. Certifikát slouží k tomu, aby systém EET identifikoval, že právě vy mu zasíláte datovou zprávu o tržbě.

Správce daně (EET systém) vám umožní vygenerovat libovolný počet certifikátů podle vašich potřeb a specifik fungování. Můžete tedy vlastnit dle svého uvážení certifikát jeden, nebo také pro každou provozovnu / e-shop certifikát jiný. Ale POZOR! Každý takový vygenerovaný certifikát si můžete stáhnout pouze jednou. Opětovné stáhnutí toho samého certifikátu již není možné!

Kam s vygenerovaným certifikátem k EET?

Vámi vygenerovaný certifikát v aplikaci Elektronická evidence tržeb poté vezmete a nahrajete v administraci svého e-shopu do systému Eshop-rychle. To systému umožní začít komunikovat vaším jménem se serverem Finanční správy, tedy zasílat a přijímat datové zprávy o zaevidovaných tržbách.

Jak certifikát do administrace svého e-shopu nahrát jsme pro vás blíže rozepsali v souhrnném návodu o napojení e-shopu na EET. V tomto článku najdete informace, koho se EET vlastně týká, a detailněji popsané funkce našeho EET modulu.

 

Pomohl Vám tento návod? Ano 13 Ne 1