1. Hlavní stránka
  2. E-maily
  3. Responzivní automatické emaily

Responzivní automatické emaily

POZOR!

Pokud si nastavíte vlastní email, bude systém odesílat pouze ten nikoliv původní systémový. Pokud chcete zpětně využívat systémový email, stačí vlastní email přes tlačítko odstranit.

Po vytvoření vlastní podoby emailu v editoru je potřeba ještě celé nastavení v sekci uložit přes tlačítko Uložit nastavení.

Email potvrzení provedené objednávky

Obsah emailu, který se odešle po provedení objednávky na vašem e-shopu na email zákazníka, lze nastavit pomocí editoru v sekci E-shop -> Objednávky -> Automatická avíza (Nezpracováno – nová objednávka).

Do editoru obsahu emailu je možné vložit několik parametrů. Některé jsou povinné, některé jsou nepovinné.

1- Číslo objednávky (#ORDER_ID#)

Parametr pro číslo objednávky je povinný a musí být do editoru nastaven. Po jeho vložení se na pozici vloženého kódu vždy propíše číslo konkrétní objednávky, které se email týká.

2- Data objednávky (#ORDER_DATA#)

Parametry, který propisuje informace o objednávce (produkty, dodací nebo fakturační adresu, poštovné atd.), je povinný. Oproti parametru pro číslo objednávky není řešen textově, ale je řešen samostatným blokem, který se nachází přímo v editoru. Tento blog musí být součástí vámi nastavovaného emailu.

Informace o produktech jsou v tomto bloku řešeny pouze v textové formě. Obrázky objednaných produktů, pokud tuto možnost máte v systému aktivní, se zde tedy nezobrazují.

3- Čas provedení objednávky (#ORDER_DATE#)

Parametr definuje datum a čas, kdy došlo na vašem eshopu k realizaci objednávky. Tento parametr není povinný.

4- QR kód (#QR#)

Parametr je nepovinný a je řešen formou bloku v editoru pro potvrzení objednávky. Do emailu se propisuje pouze v případě, že máte aktivní modul pro QR kód a zákazník zvolil způsob platby, kterého se QR kód týká.

Email registrace zákazníka

Vlastní email, který systém zasílá při vytvoření registrace na e-shopu. Ten obsahuje odkaz, pomocí kterého uživatel, který registraci provedl, vytvoření účtu potvrdí. E-mail lze nastavit v sekci E-shop -> Registrovaní uživatelé -> Zákaznická sekce níže v nastavení v nabídce Vlastní registrační e-mail přes tlačítko „Vytvořit vlastní email“.

Aby mohla být registrace dokončena a účet pro uživatele založen, je nutné do editoru zadat povinný parametr #LINK#, na místo kterého se propíše potvrzovací odkaz. Tento parametr můžete vložit například do textu. Ideální je ale vložit jej do odkazu tlačítka.

Další parametry, které lze při vytváření e-mailu použít a které jsou nepovinné jsou:

#LOGIN# – Propíše do e-mailu přihlašovací e-mailovou adresu uživatele

#GDPR_SOUHLASY# – Propíše do e-mailu znění vytvořených GDPR souhlasů nebo oznámení, které jsou přidělené na pozici „Potvrzovací e-mail registrace“. Pro tvorbu souhlasů a oznámení lze využít návod zde.

Vložení kontaktu do newsletteru

Vlastní email, který systém zasílá při vkládání kontaktu uživatele do modulu newsletter. Obsah emailu lze editovat v sekci E-shop -> Newsletter -> Nastavení v nabídce Potvrzovací e-mail odběru newsletteru pomocí tlačítka „Vytvořit vlastní email“.

Aby mohla být email do newsletteru vložen, je nutné do editoru zadat povinný parametr #LINK#, na místo kterého se propíše potvrzovací odkaz. Tento parametr můžete vložit například do textu. Ideální je ale vložit jej do odkazu tlačítka.

Prodloužení souhlasu se zasíláním newsletteru

Souhlas se zasíláním newsletteru, který vám uživatel udělil, je jen po omezenou dobu viz popis správy souhlasů a oznámení. Tento email vám umožní automaticky několik dnů před expiraci danému uživateli zaslat email, pomocí kterého další příjem newsletteru potvrdí.

Obsah emailu lze editovat v sekci E-shop -> Newsletter -> Nastavení v nabídce E-mail pro prodloužení souhlasu se zasíláním newsletteru pomocí tlačítka „Vytvořit vlastní email“.

Aby došlo k prodloužení souhlasu, je nutné do editoru zadat povinný parametr #LINK#, na místo kterého se propíše potvrzovací odkaz. Tento parametr můžete vložit například do textu. Ideální je ale vložit jej do odkazu tlačítka.

Do emailu lze vložit další parametry, které jsou nepovinné:

#GDPR_SOUHLASY# – Propíše do e-mailu znění vytvořených GDPR souhlasů nebo oznámení, které jsou přidělené na pozici „Prodloužení souhlasu e-mailem“. Pro tvorbu souhlasů a oznámení lze využít návod zde.

#EXPIRATION_DATE# – Propíše do emailu datum, kdy uživateli expiruje souhlas se zasíláním newsletteru na jeho emailový kontakt.

Email je vhodné odesílat několik dní předem a to i několikrát. K tomuto slouží připojená nabídka u možnosti nastavení tohoto emailu, kde lze nastavit, kolik dní před expirací se má email pro opětovné získání souhlasu odesílat.

V případě pop-up okna lze kombinovat tři varianty nastavení, které se stanou po vložení emailové adresy návštěvníka:

  • proběhne zákaznická registrace
  • kontakt bude zařazen do newsletteru
  • na email bude odeslán slevový kupón

Aby se takovýto email odeslal, je potřeba ho v sekci Aplikace -> Pop-up okno přes nabídku „Vytvořit vlastní email“ nastavit.

Registrace – Máte vyskakovací okno nastavené pro registraci? V takovémto případě nastavujete v emailu parametr #LINK#, který propíše do emailu odkaz, pomocí kterého návštěvník registraci potvrdí.

Newsletter – Máte okno nastavené pro vložení kontaktu do newsletteru? I v tomto případě je potřeba do obsahu emailu vložit parametr #LINK#, který propíše do emailu odkaz, pomocí kterého návštěvník zařazení svého kontaktu do modulu newsletter potvrdí.

Registrace + NewsletterPři kombinaci obou dvou variant nastavení, zadáváte do emailu pouze 1x parametr #LINK#. Ten potvrdí vložení kontaktu jak do newsletteru, tak zároveň i provedení zákaznické registrace.

Slevový kupón – Při aktivaci tohoto nastavení je nutné do obsahu emailu vložit parametr #KUPON#. Na pozici tohoto parametru se poté vloží vygenerovaný slevový kód, který uživatel bude moci následně uplatnit při vytváření objednávky.

Email automatického avíza po změně stavu objednávky

Email pro automatické avízo je možné nastavit v sekci E-shop -> Objednávky -> Automatická avíza, kde se v nastavení každého avíza nachází editor s možností „Vytvořit vlastní email“.

Do editoru obsahu emailu je možné vložit několik parametrů. Některé jsou povinné, některé jsou nepovinné.

1- Číslo objednávky (#ORDER_ID#)

Parametr pro číslo objednávky je povinný a musí být do editoru nastaven. Po jeho vložení se na pozici vloženého kódu vždy propíše číslo konkrétní objednávky, které se email týká.

2- Data objednávky (#ORDER_DATA#)

Parametry, který propisuje informace o objednávce (produkty, dodací nebo fakturační adresu, poštovné atd.), je v případě automatického avíza nepovinný. Oproti parametru pro číslo objednávky není řešen textově, ale je řešen samostatným blokem, který se nachází přímo v editoru. Tento blog musí být součástí vámi nastavovaného emailu.

3- Čas provedení objednávky (#ORDER_DATE#)

Parametr definuje datum a čas, kdy došlo na vašem eshopu k realizaci objednávky. Tento parametr není povinný.

4- Odkaz na EET účtenku (#EET#)

Parametr propisuje do automatického emailu odkaz na EET účtenku (= číslo účtenky jako funkční odkaz), pokud byla objednávka evidována do EET. Pokud EET účtenka u objednávky vytvořena není, odkaz na ni se do emailu negeneruje.

5- Odkaz na fakturu (#INVOICE#)

Parametr propisuje do automatického emailu odkaz na fakturu (= číslo faktury jako funkční odkaz), pokud byla u objednávky vytvořena. Pokud faktura u objednávky vytvořena není, odkaz na ni se do emailu negeneruje.

Pomohl Vám tento návod? Ano Ne 13