1. Hlavní stránka
  2. Export / Import
  3. Aktualizační import

Aktualizační import


Aktualizační import je možný v případě, že je nastavena 

importní mapa.

Uložte si soubor s novými daty, který jste obdrželi od poskytovatele Vašeho souboru (xml, .csv) do počítače. Uložili jsme si xml feed pod názvem „odberatele1.xml“.

Poté půjdete do administrace do zelené sekce ESHOP – IMPORT – UNIVERZÁLNÍ IMPORT.
Zde si vyberete Vámi předdefinovanou importní mapu. V našem případě se jedná o importní mapu pod názvem „odberatele“.  Až toto provedete, klikněte na označenou zelenou šipku, která Vás posune dále na druhý krok pod názvem „Nastavení souborů“.
V tomto kroku provedeme nahrání souboru z Vašeho počítače přes políčko „ Přidat soubor k importu“.
Po rozkliknutí se Vám nabídne tabulka. Zde kliknete na políčko „Nahrát soubor z Vašeho počítače“.
Vyberete soubor uložený v počítači „odberatele1.xml“ a kliknete na políčko „otevřít“.
Zeptá se Vás to, zda chcete nastavit tento soubor opravdu dle Vámi nastavené importní mapy. Odsouhlasíte toto tvrzení prostřednictvím kliknutí na tlačítko „OK“.
Tímto nahráním Vás administrace vrátí zpět do importních map. Zde zvolíte soubor, který jste si nahrály a v horní části administrace se posunete do dalšího kroku prostřednictvím zelené šipky směr vpravo.
Nyní jste na kroku č. 3 pod názvem „Nastavení mapy“. Zde nebudete nic upravovat, protože máte již importní mapu nastavenou!!! a posunete se dále dle print screenu níže (zelená šipka směrem doprava).
Zobrazí se Vám na obrazovce toto okénko. Prosím vyčkejte, až analýza skončí.
Po dokončení se Vám mohou zobrazit tyto hlášení:

A) Po správném dokončení analýzy se Vám zobrazí krok č. 4 Import.  Pokud byl import správně dokončen, pokračujte níže.
B) Po chybném dokončením vypíše stav chyby

Nejčastějšími chybami jsou:

  1. soubor obsahuje duplikátní záznamy
  2. produkty obsahují sazbu DPH, která není v eshopu nastavena 
  3. kritická chyba
ad 1) Soubor obsahuje duplikátní záznamy
Nápravou této chyby:
  • úprava souboru, odstranění duplicitních hodnot přímo v souboru nebo použití jiného identifikátoru ( v případě, že soubor obsahuje dva kódy produktu, dva shodné údaje), je možnost jako identifikátor nastavit ještě název produktu, ale tento identifikátor nedoporučujeme používat
ad 2) Produkty obsahují sazbu DPH, která není v eshopu nastavena
Nápravou této chyby:
  • přidání sazby DPH v eshopu ( ESHOP – NASTAVENÍ ESHOPU – CENA/DPH/MĚNA) nebo
  • úprava souboru
ad 3) Kritická chyba

Nápravou této chyby:
  • zkuste akci zopakovat později ( např. po cca 30 minutách). V případě, že i tak se bude chyba zobrazovat =>
  • kontaktujte naší technickou podporu – > pošlete požadavek přes autorizovaný dotaz a vepište tam s jakou importní mapou se tato chyba zobrazila. Dotaz bude předán našemu importnímu technikovi k přezkoumání.
Po správném dokončení analýzy se Vám zobrazí krok č. 4 Import.
Níže můžete vidět počet produktů, které jsou ve feedu obsaženy – Nově vytvořit produkty, Aktualizovat produkty, Smazat produkty. Prostřednictvím ikony „očka“ můžete vidět produkty, které budou nově vytvořené nebo aktualizované nebo smazané. Díky čtverečku („checkboxu“) si můžete zvolit co v importu chcete provést. Pokud chcete všechny tři možnosti necháte je aktivované. Většinou pro aktualizační import zůstávají zaškrtnuty všechny, ale je to jen a jen na Vás, co chcete aktualizovat. Posledním krokem bude kliknutí na políčko „IMPORTOVAT“.
Objeví se Vám tato informace „Probíhá import“. Na nic prosím neklikejte a import nepřerušujte!!!
Posledním oznámením je, zda byl import správně proveden. V tabulce se Vám zobrazí hlášení: „Import byl úspěšně dokončen“. V případě, že se Vám zobrazí toto, postačí kliknout na políčko „Zavřít“ a tím byl aktualizační import správně proveden.
Pomohl Vám tento návod? Ano 2 Ne 2