1. Hlavní stránka
  2. Export / Import
  3. Pokročilé zbožové srovnávače

Pokročilé zbožové srovnávače

Pokud se chcete opravdu důkladně věnovat prezentaci vašeho zboží na zbožových srovnávačích, jako je Heuréka, Zboží a podobně, pak přesně takovou možnost vám dává funkce Pokročilé zbožové srovnávače.

Jestliže se rozhodnete umístit vaše zboží do cenových srovnávačů, je potřeba těmto srovnávačům poskytnout feed (soubor), který bude obsahovat data o vašich produktech a na základě kterého jsou srovnávače schopné tyto informace o produktech následně na jejich portálu uveřejnit.

Jak je možné tento feed vygenerovat, je popsáno v návodu dále.

Každý srovnávač má svou specifikaci (dokumentaci), na základě které je potřeba informace o produktu korektně nastavit, aby bylo možné produkt v pořádku na zvoleném srovnávači prezentovat.

Informace jako např. název produktu, obrázek a další srovnávač primárně čerpá přímo z údajů, které jsou u produktu uvedeny v jeho kartě (detailu), potažmo jsou viditelné přímo u produktu na vašem eshopu.

Pokud však na eshopu chcete produkt prezentovat např. s názvem, který vám přijde pro vaše zákazníky výstižnější, ale víte, že podle specifikace srovnávačů je nutné informace o produktu učesat (nastavit) tak, aby vám produkty mezi ostatní prezentující obchody na jejich portálu zařadili, můžete toto speciálně upravit v možnostech záložky „Exportní feedy“, která se v kartě každého produktu a varianty nachází. V dané záložce navíc naleznete i další doplňující možnosti, které můžete k přesnější prezentaci, jež může být srovnávačem v některých případech vyžadována, u produktu nastavit.

Pro tarif Business jsou všechny funkce včetně následného generování do feedů v ceně. V tarifu Startup můžete s nastavením pracovat, do feedů se ale data z Pokročilého nastavení promítnou (vyexportují) až s aktivovaným balíčkem Pokročilé zbožové srovnávače.

Náš tip: Aby srovnávače kromě informací o vašich produktech věděly, do jakých kategorií mají zboží zařadit, je v případě, že se název vaší kategorie neshoduje přímo s kategoriemi daného srovnávače, potřeba toto také uzpůsobit dle specifikace daného srovnávače. Více informací k nastavení kategorií pro cenové srovnávače můžete naleznout našem návodu CATEGORYTEXT – Nastavení kategorií pro porovnávače.

Nezobrazovat produkt ve feedu

Jediná možnost, která je shodná a funkční pro oba dva tarify nehledě na aktivní balíček, je všemu nadřazená položka “Nezobrazovat produkt ve feedu”. Ta vám umožňuje každý jeden produkt ze všech feedů vyřadit a na srovnávače jej tak vůbec neexportovat.

Pokročilé nastavení

Globální nastavení

V globálním nastavení máte možnost vyplnit tagy (položky) a obrázky pro všechny dostupné zbožové srovnávače naráz. Pokud se chcete výrazněji věnovat například jen Heuréce, pak její nastavení vyplníte individuálně a globální nastavení se bude týkat všech ostatních srovnávačů. Platí tedy, že globální nastavení je aplikované ve feedech všech srovnávačů, které nemají vyplněné individuální nastavení.

Zde je potřeba zmínit, že se již názvy produktů a zejména jejich variant na zbožových srovnávačích nebudou složitě a mnohdy zmatečně skládat z různých hlavních názvů a druhých názvů produktů nebo jejich variant, ale naopak vše, co zde vyplníte, se bude do feedů a následně tedy i na srovnávače promítat 1:1.

Nově zde máte možnost obrázek pro feed vybrat z galerie, tudíž jej nemusíte znovu nahrávat z počítače.

Individuální nastavení

Individuální nastavení si můžete úplně či jen částečně vyplnit u všech nebo jen u vybraných srovnávačů. V případě, že individuální nastavení není vyplněno, data se čerpají z globálního nastavení. Pokud není vyplněno ani globální nastavení, data do feedu se generují přímo z názvu produktu či varianty na e-shopu (do 31.7.2021 se mohou generovat ze zastaralého nastavení, pokud jej máte u produktu vyplněné).

Individuální nastavení každého porovnávače reflektuje jeho specifické požadavky a možnosti, na obrázcích níže můžete vidět rozdílné možnosti například u Zboží.cz a Heureka.cz.

Varianty produktů

Vše výše uvedené je možné nastavit jak pro hlavní produkt, tak i pro jeho varianty. Tag Erotické zboží varianty logicky přebírají z globálního nastavení hlavního produktu.

Pokročilé nastavení se pro varianty chová, jako by se jednalo o samostatné jednotky nezávislé na hlavním produktu. Nepřebírá tedy pro variantu do feedu informace z Pokročilého nastavení hlavního produktu. Je tedy potřeba dle algoritmu, který je uveden níže, si připravit jednotlivé varianty produktu zvlášť.

Způsob generování nastavení do feedů přehledně

  • pokud má produkt či varianta vyplněné individuální nastavení, je toto použito pro feed.
  • pokud není vyplněné individuální nastavení, systém použije globální nastavení.
  • v případě chybějícího globálního nastavení zde funguje původní logika generování tagů, tedy generuje se název, případně druhý název produktu či varianty, popis atp. tak, jak jsou vyplněny na e-shopu a dle nastavení logiky generování v sekci E-shop -> Export u konkrétního porovnávače (do 31.7.2021 jsou u původní logiky generování aplikována data ze Zastaralého nastavení, pokud je máte u produktů vyplněna)

  • data se do feedu mohou samozřejmě promítat i z kombinace jejich nastavení dle algoritmu postupně se propadajícího aplikování (tzv. vyšší přebíjí) pro každou položku (tag) zvlášť. Tedy pokud pro nějaký srovnávač uvedete u produktu např. v individuálním nastavení pouze popisek, do feedu se propíše z individuálního nastavení pouze popisek. Název produktu se pro daný produkt může čerpat z tagu, který máte uvedený v globálním nastavení. Pokud v globálním nastavení nemáte vložen obrázek, který byste chtěli pro srovnávače speciálně uvádět, do feedu se propíše obrázek z karty produktu, který prezentujete přímo na eshopu (opět i v tomto případě platí, že do 31.7.2021 jsou u původní logiky generování aplikována data ze Zastaralého nastavení, pokud je máte u produktů vyplněna). Názorný příklad můžete naleznout na screenu níže.

Export feedů

V sekci E-shop > Export opět nastavení každého feedu reflektuje specifika daného porovnávače. Můžete si zde globálně nastavit, jakým způsobem se budou generovat varianty produktů v závislosti na tom, jaký způsob prezentace variant využíváte, nebo zvolit, že varianty do feedů vůbec generovat nechcete (pak nezáleží, zda u nich máte vyplněné jakékoli globální či individuální nastavení, zkrátka se do feedů nedostanou)

I v tomto případě se do 31.7.2021 u produktů do feedu aplikuje Zastaralé nastavení, pokud jej máte vyplněné a zároveň nemáte u produktů nadefinováno globální či individuální nastavení, které by se uplatnilo, pokud jste v tarifu Business či máte aktivní balíček Pokročilé zbožové srovnávače.

Pro samotný export zde zvolíte portál, pro který chcete feed generovat. V nastavení pro konkrétní feed máte možnost zvolit alias, tedy doménu, která bude součástí URL adresy vašeho feedu. Tou může být systémová doména našeho řešení nebo vaše vlastní doména. Zvolte zde také způsob generování variant a případně další nastavení dle daného srovnávače a nezapomeňte vaše nastavení uložit. Poté po kliknutí na tlačítko Vygenerovat feed získáte URL adresu exportního feedu, kterou je nutné vložit do registračního formuláře na konkrétním srovnávači (spolu s dalšími údaji, na které se bude formulář dotazovat). Po registraci bude tak moci srovnávač z této URL adresy získávat data o vašich produktech a vaše zboží tak na portálu prezentovat.

Hromadné úpravy přes CSV – hromadný import

V sekci E-shop > Import > Hromadný import produktů do eshopu máte možnost hromadných úprav veškerého pokročilého nastavení pomocí souboru CSV. Varianty můžete stejným způsobem upravovat v souboru, který můžete vygenerovat a následně importovat v záložce Hromadný import variant. Pokud si s importem nevíte rady, mrkněte do našeho obecného návodu na práci s CSV importem.

Pomohl Vám tento návod? Ano 1 Ne