1. Hlavní stránka
  2. GDPR – Ochrana osobních údajů
  3. Cookie lišta

Cookie lišta

Pokud máte pocit, že nepotřebujete vědět nic o tom, co jsou to soubory cookies, GDPR, jak se mění legislativa, ani jak jsme se se všemi změnami popasovali, ale zároveň chcete mít vše právně v pořádku, pak přeskočte rovnou na část “5 kroků pro komplexní, jednoduché a rychlé řešení GDPR pro rok 2022 na vašem e-shopu”. Těchto 5 jednoduchých kroků vás dovede ke správnému nastavení. Kdo chce problematice blíže porozumět, nechť pokračuje ve čtení… 🙂 V návodu se dozvíte:

Co jsou to soubory cookies?

Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají do prohlížeče návštěvníka během jeho procházení internetových stránek. Provozovatelé těchto stránek mohou pomocí cookies sbírat důležitá data, na jejichž základě mají o návštěvnících přehled. Soubory cookies se dělí do několika kategorií:

🔧 Technické (funkční) cookies

Technické cookies jsou naprostým základem a jsou nezbytné pro fungování vašeho e-shopu. Díky tomu se jedná o jediné cookies, o jejichž použití stačí zákazníka pouze informovat a nemusíte od něj obdržet výslovný souhlas.

📺 Marketingové cookies

Jak jejich název napovídá, jedná se o cookies používané k marketingovým účelům, tedy ty, které jsou využívané například pro remarketing. Pro ukládání tohoto typu cookies bude od 1.1.2022 nutné mít výslovný souhlas uživatele.

📊 Analytické cookies

I analytické cookies jsou přesně tím, co byste od jejich názvu čekali. Jedná se o cookies, které slouží například k měření návštěvnosti vašeho e-shopu a které jsou využívána analytickými a statistickými nástroji. I u tohoto typu bude nově zapotřebí aktivní souhlas uživatele.

🧡 Preferenční cookies

Jako poslední zde máme preferenční cookies. Ty slouží především k většímu pohodlí vašich zákazníků na e-shopu. Pomocí nich si e-shop pamatuje, jaký je například zákazníkův preferovaný jazyk, jaké produkty má dlouhodobě v košíku a podobně. Ani tento typ cookies se neobejde bez aktivního souhlasu uživatele.

Když už víme, co jsou to cookies, tak se nabízí otázka, jak souhlasy s cookies co nejefektivněji sbírat. K tomu slouží právě cookie lišta. Ta se zobrazuje zpravidla na prostředku či spodní části stránky a obsahuje výzvu k udělení souhlasu. Návštěvník cookie lištu vidí při vstupu na web a po udělení souhlasu či nesouhlasu lišta zmizí. Znovu se stejnému návštěvníkovi zobrazí až při vypršení souhlasu či po určité, provozovatelem nadefinované době.

Pokud tedy lištu na svém e-shopu nevidíte, pravděpodobně jste na ní již v minulosti provedli interakci. Její opětovné vyvolání provedete nejlépe otevřením vašeho e-shopu v anonymním okně prohlížeče (případně vymazáním historie cookies).

Od 1.1.2022 musí docházet k ukládání cookies na principu opt-in

Před tímto datem mohlo být na mnohých webových stránkách vidět, že k odmítnutí ukládání cookies bylo zapotřebí odškrtnout předem zaškrtnutý souhlas. Pokud jste to neudělali, automaticky se počítalo s tím, že s používáním cookies souhlasíte. Tento princip se nazývá opt-out. Někteří obchodníci, stejně jako klienti Eshop-rychle, do této doby dokonce pouze oznamovali ukládání cookies na základě oprávněného zájmu, což bylo dle výkladu ÚOOÚ dostačující. 

Od 1.1.2022 je platná legislativa, podle které je nutné využívat princip opt-in, který je pravým opakem: Uživatel musí výslovně a aktivně zaškrtnout souhlas s ukládáním cookies, a dokud tak neučiní, e-shop nemá možnost cookies ukládat do jeho zařízení.

Navíc musíte zákazníkovi poskytnout možnost souhlasit buď jen s vybranými, nebo se všemi cookies. Pokud nedá souhlas s cookies z ani jedné kategorie, ukládají se jen základní, funkční cookies.

Cookie lišta na Eshop-rychle

Vašim zákazníkům musíme dát dle legislativy možnost jednoduše odmítnout všechna cookies jedním kliknutím. Stejně tak ale z pochopitelných důvodů postupujeme i v případě přijetí všech cookies, přičemž tuto možnost samozřejmě preferujeme.

Cookie lišta tedy obsahuje výrazné tlačítko pro přijetí všech cookies hromadně a možnost jejich odmítnutí. Nechybí ani tlačítko pro nastavení ukládání cookies dle zákazníkových individuálních preferencí.

Řešení cookie lišty se liší na šablonách nové generace (4.0) a starších, viz níže.

Cookie lišta na šablonách nové generace (4.0)

Individuální nastavení cookies dle preferencí zákazníka

Po kliknutí na tlačítko “Nastavení” systém zákazníkovi zobrazí pop-up okno s výpisem jednotlivých skupin cookies a možností jednotlivě udělit aktivní souhlas s nimi. Kromě technických cookies, u nich je políčko pro souhlas neaktivní z důvodů zmíněných výše.

Rozšířené možnosti souhlasů s cookies na šablonách nové generace (4.0)

Nastavení cookie lišty v administraci

Textace a nastavení cookie lišty

Nyní mají vaši zákazníci možnost odmítnout všechna cookies v samotné liště. Textaci cookie lišty zadáváte ve dvou textových editorech (toto platí pro šablony nové generace; starší šablony se v nastavení mírně liší, viz. Jaké jsou rozdíly v lištách na různých generacích šablon). První je pro úvodní cookie lištu, druhý pak pro detailní cookie lištu, která se zobrazí po kliknutí na tlačítko Nastavení. Veškeré další texty (názvy tlačítek, popis jednotlivých skupin cookie atp.) je možné změnit přes lokalizaci (sekce Nastavení > Lokalizace) po vyhledání výrazu “cookie”.

Každopádně je nutné zmínit, že v případě změny textací je zapotřebí k celé věci přistupovat obezřetně. Naše výchozí texty splňují veškeré právní náležitosti. Změny provádějte jen pokud jste si zcela jisti.

Správa oznámení a souhlasů

V každém oznámení či souhlasu v sekci Nastavení > Správa osobních údajů (GDPR) > Správa oznámení a souhlasů najdete položku Kategorie. V ní definujete, zda se oznámení či souhlas týká osobních údajů či cookies. Dle volby kategorie se zde zobrazí konkrétní nastavení i možnosti propojení s měřícími kódy. Doporučujeme zachovat v co nejvyšší možné míře výchozí nastavení. Případné změny provádějte s opatrností.

Pokud tedy vytváříte nové oznámení nebo souhlas, u každé z těchto voleb jsou k dispozici jiné možnosti propojení. Logicky – souhlas se zpracováním osobních údajů nebude součástí cookie lišty a nebude se propojovat s moduly, které potřebují souhlas s cookies, a naopak.

V detailním nastavení jednotlivých oznámení a souhlasů pro jednotlivé kategorie (Osobní údaje / Cookies) zobrazujeme pouze pro danou kategorii relevantní možnosti. Tím pádem u kategorie “Cookies” není textový editor, jelikož znění cookie lišty nastavujete v editorech v záložce Nastavení cookie lišty a zbylé texty je možné upravit v modulu Lokalizace. Kategorie “Osobní údaje” editor obsahuje, jen nejsou k dispozici určité možnosti propojení, které jsou určeny právě pro cookies.

Pozn.: U šablon starších generací je editor na tomto místě k dispozici, jelikož starší šablony nedisponují možností editace textu přes modul Lokalizace (překladač), tudíž musí být nadefinovány zde.

Propojení měřících kódů s GDPR

Ve výchozím nastavení jsou obsaženy nejčastější měřící kódy, k jejichž spouštění potřebujete ukládat cookies a tím pádem je zapotřebí souhlas návštěvníka. Ve správě oznámení a souhlasů v detailu jednotlivých skupin cookies můžete vidět, s jakými měřícími kódy jsou souhlasy propojeny.

Pokud vkládáte nový měřící kód, pro který je nutný souhlas, pak nezapomeňte v této sekci propojení správně nastavit. V případě, že měřící kód se souhlasem nepropojíte, bude se spouštět vždy, i bez souhlasu uživatele! To proto, že ne pro všechny kódy je jakýkoli souhlas zapotřebí – například spouštění online chatu či kódy pro odpočet dní do Vánoc a podobně. Takovéto kódy můžete vždy propojit s technickými cookies, která se spouští bez souhlasu uživatele.

Naopak pokud byste chtěli začít využívat například analytický nástroj Hotjar pro tvorbu heatmap, pak je logické (a právně nutné) ve správě souhlasů pro Analytické cookies nástroj Hotjar propojit. Díky tomu se bude spouštět až ve chvíli, kdy návštěvník aktivně odsouhlasí Analytická cookies (nebo jednoduše odsouhlasí všechny skupiny naráz).

Dokument o nakládání s cookies

Ve volných článcích (Obsah webu > Strukutura webu > Volné články) je pro vás defaultně připraven dokument, který upravuje vaše nakládání se soubory cookies. Na ten vede odkaz v cookie liště a je zapotřebí jej jen správně vyplnit vašimi údaji. Nezapomeňte kromě údajů o vaší firmě věnovat pozornost i zpracovatelům. Vzhledem k tomu, že tento článek pojednává kompletně o cookies, můžete část jim věnovanou vymazat z původního obecného dokumentu o ochraně osobních údajů (nejčastěji článek Ochrana osobních údajů e-shopu – bod č.7 ve Volných článcích).

Jaké jsou rozdíly v lištách na různých generacích šablon

Cookie lišta je ve výše popsané podobě podobě dostupná jen na šablonách nové generace (4.0). U starších šablon je pak lišta vzhledem k jejich technologické koncepci zobrazována se všemi informacemi v jednom okně, které rovnou obsahuje výpis jednotlivých skupin cookies, možnosti udělit jim jednotlivé souhlasy, tlačítka pro “souhlas s vybranými” a “souhlas se všemi” a link na odmítnutí všech souhlasů.

Cookie lišta na šablonách starších generací

Byli jste našimi zákazníky před 14.12.2021? Vaše původní nastavení jsme s aktualizací modulu překonvertovali do nové funkčnosti. Čemu byste měli věnovat pozornost?

Vaše původní nastavení bylo 14.12.2021 překonvertováno do nového

Veškeré nastavení, které jste měli provedené v souvislosti s cookies před 14.12.2021, jsme překonvertovali do nového modulu, abyste nemuseli ve většině případů nic upravovat. Pokud jste však do té doby neměli cookie lištu aktivní, naším zásahem jsme ji neaktivovali a budete tak muset provést sami, abyste směrnici splňovali.

Stejně tak pokud jste do té doby neměli v cookie liště definovaný žádný text, pak v tuto chvíli nebude v liště viditelný ani náš defaultní text a cookie lišta tak bude kromě tlačítek prázdná. Pro zobrazení výchozí textace ale postačí, když cookie lištu vyresetujete do výchozího nastavení (blíže popsáno v části “5 kroků pro komplexní, jednoduché a rychlé řešení GDPR pro rok 2022“).

Pokud se v cookie liště na vašem e-shopu některé skupiny cookies nezobrazují, je to z toho důvodu, že z dané skupiny žádné cookies nevyužíváte (nemáte v dané skupině propojené žádné měřící kódy). To znamená, že pokud například nevyužíváte žádné analytické nástroje a tím pádem nemáte na analytické cookies napojené žádné analytické měřící kódy, v liště v tuto chvíli není k dispozici souhlas s analytickými cookies. To je v pořádku, jelikož souhlas logicky není zapotřebí.

Změna vizuálu cookie lišty

Barvy tlačítek v cookie liště se u nových šablon čerpají z barevného nastavení šablony. U starších šablon lze změnit barvy pouze přes vlastní CSS.

Využíváte vlastní měřící kódy? Markeťáci, zbystřete!

Pokud jste markeťáci, tak zde, prosím, zbystřete. Vzhledem k tomu, že se měřící kódy spouští na základě souhlasu a některé z vašich vlastních kódů nemusí být správně propojené s GDPR, proveďte kontrolu a správné propojení (kódy, které chcete spouštět vždy i bez souhlasu, lze buďto nepropojovat se žádnými souhlasy, nebo je propojit s technickými cookies, avšak jen na vlastní odpovědnost – takové řešení není v souladu s legislativou).

5 kroků pro komplexní, jednoduché a rychlé řešení GDPR pro rok 2022

Pokud si chcete být jisti, že je váš e-shop legislativně plně a správně připraven, stačí využívat naše výchozí (defaultní) nastavení. Jak toho dosáhnout? Postup je jednoduchý:

  1. V sekci Obsah webu > Struktura webu > Volné články vyplňte svými údaji nový článek Práce s cookies.
  2. V sekci Nastavení > Správa osobních údajů (GDPR) > Nastavení cookie lišty proveďte v dolní části stránky reset kliknutím na “Resetovat do výchozího nastavení souhlasů od Eshop-rychle”.
  3. Přejděte do sekce Nastavení > Správa osobních údajů (GDPR) > Správa oznámení a souhlasů a zde opět v dolní části stránky proveďte reset do výchozího nastavení.

Zde už máte prakticky hotovo. Pokud ale chcete mít vše opravdu čisté a vyladěné, pokračujte dále:

  1. Poté projděte jednotlivá oznámení a souhlasy a odstraňte ty, které nepoužíváte (například pokud nevyužíváte newsletter, pak odstraňte veškeré souhlasy týkající se newsletteru a podobně). Ve zbylých oznámeních a souhlasech se ujistěte, že pokud obsahují odkaz na nějaký dokument či stránku, tak odkaz je správný. Zároveň také překontrolujte, že v posledním kroku objednávkového procesu jsou souhlasy a oznámení ve znění, jaké požadujete, jelikož reset ovlivní souhlasy a oznámení zobrazované i na tomto místě.
  2. V souhlasech, které se týkají cookies, zkontrolujte, zda máte své případné vlastní měřící kódy napojené do správných skupin cookies.

Gratulujeme, tímto jste připraveni čelit legislativě a vaše nastavení je právně v pořádku. 🥳

Nechcete se úpravami zabývat sami? Pomůže vám Marketico či externí specialisté!

Pokud si nejste v celé problematice jisti v kramflecích nebo se nastavením zkrátka jen nechcete zabývat, můžete se vždy obrátit na externí specialisty či na naši spřátelenou agenturu Marketico, která vám s nastavením pomůže. Pro individuální nabídku můžete kolegy z Marketica nezávazně kontaktovat prostřednictvím jejich webu.

Pomohl Vám tento návod? Ano Ne