1. Hlavní stránka
  2. Nastavení e-shopu
  3. Meta tagy a pokročilé nastavení jednotlivých stránek e-shopu

Meta tagy a pokročilé nastavení jednotlivých stránek e-shopu

Problematika pokročilého nastavení, tzv. meta tagů, je opředena mnoha mýty a polopravdami nejen mezi laickou veřejností, ale i mezi odborníky. Nejprve se proto podíváme na trochu té teorie a stručně se seznámíme se základními pojmy a využitím meta tagů v praxi provozování e-shopu.

Kde se zobrazují meta title a meta description

Meta title – titulek stránky (1) a meta description – popis stránky (3) se zobrazují ve výsledcích vyhledávání (viz. obr. níže). Ve výsledcích vyhledávání se zobrazí také vlastní URL adresa stránky (2). V tomto návodu se proto podíváme nejen na vlastní meta tagy, ale také na nastavení URL, jejíž tvar v součinnosti s meta tagy sehrává roli při ovlivňování proklikovosti odkazů ve výsledcích vyhledávání.

Zobrazení meta tagů ve výsledcích vyhledávání
Ukázka zobrazení meta title 1, url adresy 2 a meta description 3, ve výsledcích vyhledávání Google na klíčové slovo káva arabica.

Mají meta tagy vliv na pozice ve vyhledávání?

Klíčová otázka, zda-li mají meta tagy vliv na pozice ve vyhledávání, je popravdě řečeno trochu zapeklitá. Ačkoli jsou dostupné relevantní informace týkající se meta tagů a tzv. Google Page Rank, přesná míra vlivu meta tagů na výsledky vyhledávání zůstane asi vždy opředena trochou tajemství.

Nicméně zásadní vliv mají meta tagy na potencionálního zákazníka a proklikovost, neboli CTR (Click Through Rate). Pozornost si proto v každém případě zaslouží. Stručně řečeno meta description neovlivňují pozice, ale určitě ovlivňují psychologii hledajícího. Naproti tomu meta title má přímý vliv na pozice ve vyhledávání, ale uvádí se, že jeho váha není zásadní.

Titulek stránky (meta title) i popisek obsahu (meta description) se zobrazují ve výpisu vyhledávání viz. obrázek výše. Jedná se tedy o první informaci, kterou potencionální zákazník vašeho e-shopu ve výpisu výsledků vyhledávání uvidí a má tudíž rozhodující vliv na to, zda-li bude mít chuť na odkaz kliknout či nikoli!

Meta tagy a klíčová slova

Další mýty panují také v problematice používání meta tagu keywords a klíčových slov obecně. Snad se dnes už nenajde nikdo, kdo by klíčová slova doslova cpal všude, kde je to jen možné v bláhové víře, že čím více klíčových slov, tím lepší pozice! To už je v pravdě pravěký přístup a takto s klíčovými slovy opravdu nezacházejte. Vyhledávače již dávno meta tagy keywords ignurují a neindexují a s neuvážlivým počtem klíčových slov ve vlastním obsahu si dokáží také poradit. Tím však samozřejmě není řečeno, že byste snad neměli klíčová slova používat a že by neměly vliv.

Smysl klíčového slova např. v meta tagu description je to, že je vyhledávačem vytučněno viz např. káva arabica a tím pádem přiláká pozornost a může tak podpořit proklikovost CTR.

Zobrazení ve výsledcích vyhledávání

Vyhledávače Google a Seznam indexují meta title a také hlavní nadpis H1 a lze tudíž odvodit vliv klíčových slov na SEO. Ani jeden však zřejmě neindexuje meta description. Obsah meta description se alespoň zobrazí a tudíž můžete ovlivnit to, co se váš potencionální zákazník uvidí ve výsledcích vyhledávání.

Nastavení meta tagů stránek v administraci, aneb pokročilé nastavení pro pokročilé uživatele

Pro každou unikátní stránku vašeho e-shopu (úvodní strana eshopu, všechny produkty, kategorie, blogové články, novinky apod.) nabízí systém Eshop-rychle v záložce Pokročilé nastavení možnost editovat jejich meta tagy.

Dále pokročilé nastavení umožňuje editovat popisy a obrázky pro sdílení na sociálních sítích, u kategorií produktů lze také samostatně upravovat nadpis H1 a u produktů máte možnost zvolit specifický název a popis produktu pro feedy zbožových srovnávačů.

Automatické generování meta tagů

V případě webů s desítkami podstránek bývá vyplňování meta tagů vcelku snadné. Ovšem u e-shopu, který má běžně stovky i tisíce stran by se manuální vyplňování veškerých popisků mohlo změnit ve stěží splnitelný úkol.

Systém Eshop-rychle proto nabízí automatické generování popisků. Pokud tedy záložky Pokročilé nastavení ponecháte nevyplněné, nemusíte se obávat negativního hodnocení vyhledávačů. Systém sám vygeneruje potřebné meta tagy. Pokud Pokročilé nastavení ponecháte prázdné, připravujete se pouze o možnost ovlivnit rozhodování potencionálního zákazníka pomocí vlastního kreativního titulku a popisku.

Náš tip:
Vhodným způsobem, jak maximálně využít možností meta tagů, ale zároveň neplýtvat drahocenným časem při jejich tvorbě, je vybrat nejdůležitější stránky e-shopu (např. vstupní stránky kategorií, významné produkty apod.) a pro ty vytvořit kreativní popisky, zatímco popisky ostatních stránek ponechat generovat automaticky.

Manuální vyplnění meta tagů

U stránky, pro kterou požadujete nastavit meta popisky manuálně, vstupte do administrace do záložky Pokročilé nastavení (1). Zde lze vytvořit vlastní meta title (2) i meta description (3), u kategorií rovněž nadpis H1 (4), formulovat lepší tvar URL adresy (5) a meta popisky a obrázky pro sdílení na sociálních sítích (6).

Pokročilé nastavení pro kategorie

Jak vyplnit meta title?

Každá stránka e-shopu by měla mít unikátní titulek. Pokud máte provedenou analýzu klíčových slov alespoň k důležitým kategoriím, produktům apod., můžete se pustit do tvorby titulků a popisků.

Titulek by měl splňovat alespoň tato pravidla:

  • měl by obsahovat klíčové slovo smysluplně použité
  • měl by být poutavý a relevantní k obsahu konkrétní stránky
  • měl by být spíše kratší
  • lze-li do popisku vměstnat i konkurenční výhodu pokuste se o to

Klíčové slovo v titulku

Klíčové slovo by se v titulku mělo objevit. Nicméně není nutné do titulku použít otrocky klíčovou frázi. Důležitější je klíčové slovo zapojit smysluplně. Obecně platí, že je lepší klíčové slovo uplatnit v začátku titulku.

Strhněte pozornost

Používali by všichni klíčová slova otrocky, pak by výpis ve vyhledávání vypadal dost fádně a potencionální zákazníci by spíše odešli. Titulek proto pište především poutavě, aby přilákal pozornost a dával důvod prokliknout se dál.

Buďte struční

Vejít se do doporučeného rozsahu 55 znaků není snadné, ale pamatujte, že polovina vyhledávání se dnes odehrává na mobilech, takže delší titulek se bohužel nezobrazí. Ani druhý extrém v podobě použití jen klíčového slova však není ideální způsob. Vyhledávačům by takový titulek připadal poněkud podezřelý. Tvořte proto přirozené, čtivé a přitažlivé titulky.

Zmiňte konkurenční výhodu

Je nutné dát zákazníkům jasný důvod, proč by měli na e-shop vstoupit. Hledejte cesty, jak se od konkurence odlišit a jak do titulku vložit konkurenční výhodu. Postačí i drobné rozdíly od nabídky konkurence.

Buďte efektivní

Manuálně vyplňte jen podstránky, na které cílíte s důležitými klíčovými slovy a titulky u nich tak musíte pořádně promyslet. Titulky i popisky ostatních stránek můžete bez obav nechat vygenerovat automaticky systémem.

Jak vyplnit meta description?

Připomeňme si, že meta description nemá sice přímý vliv na pozici ve vyhledávání, nicméně má zásadní vliv na proklikovost. Pokud popis nezadáte, systém jej vyplní automaticky textem z prvního nebo druhého editoru v nastavení kategorie / produktu / článku apod. V případě, že zde text chybí, použije systém začátek z úvodního textu kategorie.

Maximální délka může být 150 znaků. Kvalitní meta description dokáže zásadně ovlivnit návštěvnost vašeho e-shopu i přesto, že ve vyhledávání se pozice nezmění! A to stojí za to, co říkáte?

Popisek (description) by měl splňovat tato pravidla

Stručně, výstižně a pravdivě shrnout obsah stránky

Vyvarujte se zavádějícím informacím a zbytečnému balastu. Není nic horšího, než když potencionálního zákazníka odradíte, nebo dokonce naštvete nerelevantním nebo lživým obsahem. Nemusíte za každou cenu využít všech 150 znaků. Pokud dokážete vše důležité sdělit na co nejkratší ploše, tím lépe pro vás.

Předložte argumenty k přečtení

Snažte se vcítit do zákazníka a najít zajímavé formulace konkurenčních výhod a informace, které přimějí k prokliku.

Buďte důvěryhodní

Máte letitou historii? Obsloužili jste mnoho zákazníků? Máte zajímavé zkušenosti? Sdělte je a zvyšte tak šanci na proklik.

Buďte konkrétní

Prostudujte si popisky konkurence a nebojte se být odlišní, ale struční a konkrétní.

Používejte klíčová slova smysluplně

Pokud použijete klíčové slovo v meta description, budou ve výsledcích vyhledávání vytučněna, což přiláká pozornost. Klíčová slova zapojte ale smysluplně, aby jejich užití působilo přirozeně.

Testujte

U důležitých stránek, které vám přivádějí zákazníky a pro které si budete tvořit meta tagy manuálně, se nebojte testovat. Google změny meta description nepenalizuje a vy tak můžete hledat nejlepší znění popisku, který přivede zákazníky.

Pozor na duplicity

V každém případě se vyvarujte kopírování ať již vlastních, nebo cizích popisků! Vyhledávače nemají rádi duplicity. Identifikujte nejdůležitější stránky, které se zobrazují ve výsledcích vyhledávání a pro ty vytvořte unikátní popisky. Kvalitní meta description dokáže zásadně ovlivnit návštěvnost vašeho e-shopu i přesto, že ve vyhledávaní se pozice nezmění!

Poznámka: Aby problematika meta description nebyla zas tak úplná brnkačka, může do hry vstoupit také sám vyhledávač a rozhodnout, zda-li vyplněné meta description zobrazí, nebo je bude ignorovat a nahradí je vlastním popisem vygenerovaným na základě obsahu vaší stránky. Rozhodně se proto vyplatí mít kvalitně vyplněné nejen meta tagy, ale také vlastní obsah. Konec konců kvůli obsahu přece vaši zákazníci na e-shop přišli.

H1 titulek

U kategorií produktů máte možnost manuálně editovat také hlavní nadpis H1. Na příkladu úspěšného e-shopu s kávou coffeespot.cz si ukážeme, kdy je vhodné nadpis H1 editovat .

Jestliže vytvoříte například samostatnou kategorii Novinky (1), je vhodné název kategorie zachovat krátký a jasný. Pro vyhledávače by však název novinky byl nic neříkající pojem a je proto vhodné upravit nejen meta title (2) např. na Nové kávy v nabídce – Nově naraženo!, ale také hlavní nadpis stránky (H1), který může být být v novinkách vhodné ještě rozšířit tak, aby byl pro návštěvníky i vyhledávače maximálně srozumitelný viz. (3) Nové sklizně, nové chutě, nové příběhy a zážitky. V případě kategorií, kde má každý z těchto tří prvků odlišnou funkci, je proto vhodné manuálně editovat název kategorie, ale i meta title i nadpis H1.

Ukázka H1 titulku

Poznámka: H1 (heading 1, neboli nadpis 1) je, jak již z názvu vyplývá, hlavní nadpis první úrovně, který je významný nejen v rámci strukturování textu a orientace v obsahu, ale i z hlediska SEO. Každá stránka by zpravidla měla obsahovat vždy pouze jeden hlavní nadpis H1. Nadpisy dalších úrovní H2, H3 atd. mohou být použiji již vícekrát. Nadpis H1 má srozumitelně ve formě nadpisu sumarizovat obsah stránky.

Úprava URL adres

Jak jsme již výše zmínili, sekce Pokročilé nastavení (1) umožňuje změnit také tvar URL adres za lomítkem (2). Pokud například vytvoříte nový produkt, kategorie, blogový článek, systém automaticky vygeneruje url adresu ve tvaru např. https://vasedomena.cz/Chladnicka-Eta-9800-d20.htm. Z technického hlediska je tvar URL zcela v pořádku, nicméně URL adresa se objevuje ve výsledcích vyhledávání a může být proto vhodné i tvar URL adres upravovat tak, aby byl lákavý a srozumitelný nejen pro vyhledávací roboty, ale i pro oko potencionálního zákazníka!

Není-li k tomu pádný důvod, nedoporučuje se měnit URL adresu více než jednou. Systém sice automaticky provede přesměrování, nicméně mohou vznikat chyby způsobené především lidským faktorem při použití odkazů. Vaši vlastní URL najdete v sekci Nastavení > Přesměrování > Systémová přesměrování, kde je možné ji případně odstranit. Pokud však starší URL adresu odstraníte a vede na ní kdekoli jinde odkaz, ať již na vašem e-shopu, nebo z externích prolinků, dojde k přesměrování na neexistující stránku!  

Pamatujte, že změny URL adres by se měly provádět velmi uvážlivě! Pokud se již tvar URL rozhodnete upravovat, čiňte tak zejména při vytvoření nového produktu, nové kategorie, či nového článku, ale snažte se vyhýbat vícenásobným změnám URL později. Vyhledávače si totiž danou stránku po určité době zaindexují a i při každé změně budou stránku znovu přeindexovávat.

Meta tagy a pokročilé nastavení úvodní strany e-shopu

Úvodní stranu e-shopu je nutné vnímat odlišně jak od stránek kategorií, tak od stránek detailu produktů. Také nastavení meta popisků se proto provádí odlišně a nenaleznete jej v záložce Pokročilé nastavení, ale v samostatné sekci Nastavení → Nastavení webu → Základní nastavení.

Zde můžete upravit nastavení Meta title a Meta description (4) úvodní-domovské stránky e-shopu a tzv. Open Graph tagy viz níže.

Nadpis H1 na úvodní straně e-shopu

Nadpis H1 úvodní strany e-shopu nelze generovat automaticky, proto je nutné je pro vyhledávače i zákazníky vytvořit ručně. Lze to provést v Obsah webu → Úvodní strana webu → Upravit.

V článku, který se zobrazuje jako obsah úvodní strany e-shopu poté vytvořte hlavní nadpis (1) a v Textovém editoru pomocí funkce formátování vyberte Nadpis 1 (2). Takto vytvořený nadpis poté vyhledávač indexuje jako hlavní nadpis hiearchie H1.

Nastavení H1 u úvodní strany eshopu

Pamatujte, že nadpis H1 není jen vizuální okrasa, která má přilákat pozornost a podpořit formátování textu, ale má také význam při určování relevance klíčových slov. Nadpisy vysílají signál vyhledávačům o obsahu a tématu dané stránky.

Open Graph tagy – speciální popisky pro sociální sítě

Důležitou roli hrají popisky také při sdílení na sociálních sítích. Máte-li dobře vyplněné popisky, včetně poutavých obrázků, opět tak můžete zvýšit zájem o váš produkt či jinou sdílenou stránku, nebo tak navýšit např. míru sdílení. Více se dozvíte v samostatném článku “Hezké sdílení” stránek e-shopu na Facebooku – Open Graph tagy.

Rychlé shrnutí – Meta tagy promyšleně

Pamatujte, že meta tagy se podílejí na ovlivňování jak výsledků ve vyhledávání, tak reálné návštěvnosti e-shopu. Pokud již máte zkušenosti s psaním popisků produktů a textací, není se čeho bát a bez obav se pusťte do tvorby meta tagů.

Jste-li ještě online benjamínek, ponechte raději meta tagy generovat automaticky, sledujte výsledky vyhledávání a popisky vašeho i konkurenčních e-shopu, seznamte se se základy SEO a použití klíčových slov a teprve poté se pusťte do práce s meta tagy.

Pomohl Vám tento návod? Ano Ne