1. Hlavní stránka
  2. Newsletter
  3. Práce s editorem emailu

Práce s editorem emailu

Hlavní ovládací prvky

1/ Nabídka pro práci s obsahem

Obsah emailu je možné vytvářet pomocí bloků, které lze vkládat, mazat, editovat jejich obsah a následně měnit jejich styl.

Bloky – Zobrazí v levém sloupci nabídku dostupných předformátovaných bloků, které lze pro tvorbu emailu použít.

Obsah – Zobrazí možnosti editace obsahu označeného bloku.

Styl – Zobrazí možnosti editace stylu označeného bloku nebo konkrétního zvoleného prvku uvnitř bloku.

2/ Nabídka pro návrat / obnovení

Tyto ovládací prvky vám umožní vrátit provedené změny do původního stavu nebo naopak při vrácení změny zpětně aplikovat.

3/ Galerie

Galerie, která je součásti editoru newsletteru, pracuje s obrázky. Zde můžete pracovat s těmi, které jste již do editoru newsletteru v minulosti nahráli nebo nahrávat nové z uložiště vašeho PC.

4/ Nabídka živého náhledu

Živý náhled umožní zobrazit aktuální vytvořený obsah editoru tak, jak bude vypadat po odeslání do emailu. Zobrazit lze náhled na PC, na tabletu nebo na mobilním telefonu.

5/ Nabídka pro dokončení

Nabídka pro dokončení práce s newsletterem se skládá z několika možností:

Uložit jako šablonu – Uloží vytvořený obsah editoru newsletteru jako vlastní šablonu, kterou následně můžete mezi vytvořenými volit při dalším odesílání newsletterů.

Test – Umožní odeslat aktuální obsah newsletteru jako testovací email do vámi zadané emailové schránky.

Stáhnout – Stáhne vytvořený obsah editoru jako HTML formát na uložiště vašeho PC pro další vlastní použití.

Použít pro newsletter a zavřít – Použije vámi vytvořený obsah editoru pro aktuálně rozpracovaný newsletter a přepne vás na souhrnou stránku před odesláním newsletteru, kde můžete odeslání následně potvrdit.

Práce s bloky

1/ Vkládání bloků

Bloky lze vkládat několika způsoby:

Drag and drop – Blok v levém sloupci uchopíte levým tlačítkem myši a následně jej přesunete směrem vpravo do obsahu editoru. Systém vám při uchopení bloku sám zobrazí možnosti, kam je možné blok vložit.

Tlačítko „Přidat“ – Po najetí na blok v levém sloupci se zobrazí tlačítko pro přidání. Po prokliku se zvolený blok vloží do obsahu za poslední vložený.

Duplikace vloženého bloku – Po najetí kurzorem myší na již vložený blok se v pravé horní části bloku zobrazí ikonka pro duplikaci. Po prokliku se vytvoří duplikát, který se vloží pod originál bloku.

2/ Přesun bloků

Po vložení bloků do obsahu je možné je přesouvat. Přesun provedete po najetí kurzorem na blok pomocí ikonky pro přesun v levém horním rohu, za kterou lze blok uchopit a přetáhnout nad, pod nebo mezi již vložené bloky.

Druhou variantou jsou šipky pro přesun směrem nahoru nebo dolu vždy o jednu pozici.

3/ Mazání bloků

Blok je možné odstranit pomocí ikonky pro smazání, která se zobrazí v pravém horním rohu každého bloku, pokud na něj najedete kurzorem myši.

Editace obsahu

1/ Obrázky

Obrázky je možné do editoru vkládat několika způsoby:

Drag and drop – Obrázek uchopíte levým tlačítkem myší a přetáhnete jej ze svého pc do okna prohlížeče na pozici obrázku v editoru.

Přetažením z galerie – V horní liště prokliknete na tlačítko galerie a obrázek následně levým tlačítkem myší uchopíte a přetáhnete na pozici obrázku v editoru.

Volbou z galerie – Proklikněte na prostor pro vložení obrázku, čímž ho označíte. Poté otevřete galerii z horní lišty editoru. Po prokliku na obrázky v galerii se budou zvolené obrázky vkládat na prostor pro vložení obrázku.

Nahrání z PC – Po najetí kurzorem myší na pozici pro vložení obrázku proklikněte na ikonku pro nahrání obrázku. Systém vám následně zobrazí uložíště vašeho PC, kde obrázek zvolíte.

!! POZOR – Obrázky vkládejte vždy v doporučené velikosti. Pokud obrázky vložíte v jiné velikosti než je doporučená, tak hrozí, že budou obrázky roztáhlé nebo rozmazané !!

2/ Texty

Texty lze editovat jednoduchým proklikem na jakýkoliv text, který se v obsahu nachází. Tím se ihned aktivuje editor, kde můžete text kompletně editovat.

Totéž platí i pro texty, které jsou obsahem tlačítek.

3/ Odkazy

Odkazy v textu – Odkazy v textu vytvoříte přímo v textovém editoru, kde označíte část textu, ze kterého chcete odkaz vytvořit a následně použijete nástroj pro tvorbu odkazů.

Odkazy z obrázků – Odkaz lze z obrázku vytvořit po prokliku na obrázek v levé části editoru, kde se zobrazí nabídka pro editaci obsahu bloku a zde i pole pro odkaz obrázku/obrázků podle toho, kolik se jich v daném bloku nachází. Do nabídky pak zadáte kompletní url adresu stránky, na kterou chcete odkaz směřovat.

Odkazy tlačítek – Odkaz na tlačítko vytvoříte stejným způsobem jako na obrázek. Kliknete na tlačítko (text tlačítka) a v levém menu zadáte do pole pro editaci tlačítka url adresu stránky, kam chcete odkaz směřovat.

Styl obsahu

Před samotnou editací stylu se ujistěte, že máte nastavenou editaci pouze konkrétního zvoleného bloku nebo hlavního stylu (= všech vložených bloků) pole toho, co chcete upravovat.

1/ Obecný styl

V tomto nastavení můžete provést nastavení barvy pozadí obsahu bloku a barvu pozadí za blokem. Barvu lze zadat buďto pomocí hexadecimálního kódu barvy (například #ffffff) nebo ji lze volit z přednastavených barev editoru pomocí paletky, která se zobrazí po prokliku na již navolenou barvu.

2/ Styl titulku

Titulky neboli nadpisy jsou součástí některých bloků. Pro tyto titulky je možné nastavit font písma z přednastavených, barvu písma a velikost písma.

3/ Styl paragrafu

Paragrafy je myšlen text, který je vložen jako obsah bloku. Pro tento text lze nastavit font písma z přednastavených, barvu písma, velikost písma a barvu odkazu, pokud se v textu nějaký nachází.

4/ Styl tlačítka

Tlačítko je součástí některých bloků. Pro tlačítko lze v editoru nastavit font písma z přednastavených, barvu písma, velikost písma, barvu pozadí tlačítka a zaoblení rohů.

Pomohl Vám tento návod? Ano 2 Ne 6