1. Hlavní stránka
  2. Newsletter
  3. Začínáme s newsletterem

Začínáme s newsletterem

Co je to newsletter

Newsletter neboli z anglického překladu leták je zpravodaj zasílaný v textové podobě na email adresáta. Zpravidla je zasílán tomu, kdo se na e-shopu registroval, kdo zde provedl objednávku nebo tomu, kdo vám kontaktní email jednoduše sám poskytl a dal svolení se zasíláním obchodních sdělení.

Obsahem takového newsletteru je pak nabídka, určená danému adresátovi, jejíž informační obsah se může lišit podle způsobu získání kontaktního emailu.

Pro uživatele, kteří poskytli svůj email formou zaregistrování se na vašem eshopu, může email obsahovat informaci o probíhajících slevách, kterými je motivujete k provedení objednávky právě u vás. Pro zákazníky, kteří u vás již v minulosti již jednu nebo více objednávek provedli, může email obsahovat výpis nového zboží, které bylo na vašem e-shopu právě naskladněno. Naopak ty, kteří vám email poskytli sami pomocí boxu pro sběr kontaktů, který umožňuje jednoduše Eshop-rychle na vašem e-shopu zobrazit, budou v emailu zajímat aktuality, které se e-shopu týkají a to už od otevření nové pobočky nebo informačních článků, které zveřejňujete na svém blogu.

Proč newsletter při provozu e-shopu využívat

Newsletter hraje klíčovou roli při udržení stávajících zákazníkům, které pomocí něho zpětně oslovujete s novými produkty nebo službami. Zákazníci oceňují personalizovaný přístup, tedy formu komunikace s ohledem na jejich preference. Sami často na e-shop bez impulzu nepřijdou a proto je vhodné je pomocí newsletteru s nabídkou oslovit a tento impulz jim dodat.

Hraje ale taktéž velkou roli při oslovování nových zákazníků tedy uživatelů, kteří vaše stránky prozatím jen bez provedení objednávky navštívili a poskytli vám svůj email za účelem získávání informací.

Email marketing může obecně přinést i mnohonásobné navýšení tržeb e-shopu, pokud je zasílán správným způsobem.

Komu mohu newsletter zasílat

Emaily lze zasílat tomu, kdo vám svůj email poskytl. Poskytnutím je myšleno:

1/ Provedení objednávky nebo registrace

V tomto případě lze nastavit pravidla, za jaké situace se má kontakt do databáze newsletteru vložit. Nastavení lze provést v sekci E-shop -> Newsletter -> Nastavení, kde lze volit ze dvou nabídek

Zobrazení check-boxu – V tomto případě je zařazení kontaktního emailu zákazníka/návštěvníka zcela dobrovolné a uživatel sám zvolí, zdali od vás chce newsletter na svůj email dostávat či nikoliv. Pokud zasílání odsouhlasí, a to v registračním nebo objednávkovém procesu, je jeho email do databáze newsletteru automaticky vložen a vy s ním můžete dále pracovat.

Automatické zařazování – Při této volbě je email uživatele při provedení objednávky nebo registrace vždy do databáze newsletteru automaticky. V takovémto případě je nutné jak v při registraci tak objednávání požadovat odsouhlasení obchodních podmínek, jejichž součásti bude i informace o tom, že uživatel provedením objednávky nebo registrace souhlasí se zařazením svého kontaktu do newsletteru, aby byly splněny všechny právní náležitosti.

2/ Vložení emailu do boxu pro sběr emailů

Box pro sběr kontaktů lze aktivovat opět v sekci  E-shop -> Newsletter -> Nastavení, kde lze mimo aktivaci definovat i jeho titulek a případný doplňkový text, který bude u boxu zobrazen.

3/ Vložení kontaktu provedete vy

Kontaktní email lze do databáze newsletteru vložit ručně a to v sekci E-shop -> Newsletter -> Kontakty pomocí nabídky „Přidat nový kontakt“.

Pokud chcete kontaktů vložit více naráz, je možné pro tyto účely použít nabídku „Import / Export“, kde lze import kontaktů provést pomocí CSV souboru.

4/ POP-UP okno

Pokud máte na svém e-shopu aktivní modul pro zobrazení vyskakovacího okna (lze aktivovat v sekci Aplikace -> Pop-up okno) a to máte nastavené na registraci do zákaznické sekce, jsou všechny uživately zadané emailové adresy automaticky zařazovány do databáze newsletteru.

Komu newsletter zasílat NEmohu

Podle zákona lze zasílat newslettery pouze na ten kontakt, jehož majitel sám se zasíláním obchodních sdělení z vaší strany na jeho email souhlasil. Při ručním nebo hromadném vkládání tedy mějte na paměti, že majitel emailu, který do systému vkládáte, provedl souhlas se zasíláním a v případě sporů budete schopni tento vyjádřený souhlas doložit. Pokud nebude doložení získání souhlasu z vaší strany možné, doporučujeme se vkládání a následnému zasílání newsletterů na takovýto kontakt vyvarovat. V opačném případě mějte na paměti, že případné spory a jejich následky (v jakékoliv formě) řešíte vy sami a při opakovaném zasílání nevyžádané pošty může být modul v administraci vašeho e-shopu trvale deaktivován.

Jak pracovat s modulem

Pokud již víte všechny základní informace, můžete začít pracovat se samotným modulem:

  

Pomohl Vám tento návod? Ano 1 Ne