1. Hlavní stránka
 2. Úvod do Eshop-rychle
 3. Legislativní a daňové povinnosti pro začínající e-shopaře

Legislativní a daňové povinnosti pro začínající e-shopaře

Legislativa provozování e-shopu

Podnikání na internetu, aneb e-commerce, patří mezi obory podnikání s nejmenšími vstupními bariérami při počátečním rozjezdu. To je jeden z hlavních důvodů, proč e-commerce stále roste a láká nejen velké investory, ale i drobné podnikavce. Časy divokého online podnikání jsou už ale pryč a celé e-commerce patří mezi obory s pevnou legislativou a mnoha oborovými organizacemi, jako např. APEK (Asociace pro elektronickou komerci).

V dnešním článku se proto podíváme, jak se pustit do podnikání na internetu, co k tomu budete potřebovat a jak dlouho rozjezd vlastního e-shopu se všemi náležitostmi může trvat. Možná budete překvapeni, že Vytvoření e-shopu snadno a rychle je otázkou minut a splnění všech právních náležitostí jen několika hodin nebo maximálně dní. Tak proč to nezkusit!

Živnostenský list nebo s.r.o.?

Jeden z prvních kroků bude získání patřičného oprávnění. Ještě nedávno bylo rozhodování mezi podnikáním na základě živnostenského listu nebo společnosti s ručením omezeným poměrně snadné. Počáteční investice do založení s.r.o. v podobě 200 000 Kč představovala jednoznačné síto. Kdo s podnikáním teprve začínal nebo si chtěl e-commerce jen osahat, sáhl bez váhání po živnostenském listě.

Od roku 2014 však lze založit s.r.o. s minimálním vkladem 1 Kč. Pojďme se tedy blíže podívat jaké výhody a nevýhody přináší obě formy podnikání.

Živnostenský list

+ rychlost založení
+ jednoduchost založení bez nutnosti sepisování společenských smluv
+ možnost vést jednoduché účetnictví
+ desítky oborů a činností bez nutnosti dokládat odbornost

– ručení plnou výší majetku
– nižší podnikatelský status

Společnost s ručením omezeným

+ omezená výše ručení v případě problémů
+ zvýšení statusu díky možnosti vystupovat pod firemním názvem nikoli jen pod občanským jménem
+ možnost založení firmy na klíč

– delší a náročnější postup při založení společnosti
– náročnější daňové povinnosti
– sídlo společnosti doložené souhlasem vlastníků nemovitosti

Zatímco dříve bývala hlavním sítem zmíněná investice při zakládání s.r.o., dnes je faktorem ovlivňujícím volbu mezi ŽL a s.r.o. především zhodnocení reálných hrozeb vyplývajících z podnikání.

Zabýváte-li se oborem, kde lze předpokládat velké toky financí i zboží, pak je bezpečnější formou podnikání s.r.o, kde ručíte “pouze“ majetkem (finanční prostředky, vybavení, či nemovitosti), který je v reálném držení společnosti. V případě krachu se úpadek tedy nedotkne osobního majetku! Při rozhodování, zda-li podnikat na živnost, nebo jako právnická osoba s.r.o., zvažte proto reálné hrozby, které potenciálně přináší váš obor podnikání.

Jak založit živnost

Založení živnosti, a především té tzv. volné, je snadné a stačí jen splnit základní podmínky. ŽL tak zůstává nejvýhodnější a nejsnazší cestou k nastartování vlastního podnikání.

Doporučení
Při zakládání živnosti zvažte také možnosti budoucího rozvoje a do zakladatelské listiny případně uveďte i potenciální činnosti (živnosti). Zapsané živnosti není nutné vykonávat. Ušetříte si tak čas i peníze při doplnění zápisu do ŽL v budoucnu.

Existuje několik druhů živností. Vedle živnosti koncesované, vázané a řemeslné, kde je třeba nutné doložit způsobilost, existují již zmíněné živnosti volné, které obsahují desítky různých oborů – mimo jiné také maloobchod, zprostředkování obchodu nebo služeb, které se v e-commerce využívají nejčastěji.

Založení ŽL krok za krokem

 • doklad totožnosti, pas nebo OP
 • vyplnění jednotného formuláře a podání na Živnostenském úřadě (dle trvalého pobytu)
 • trestní bezúhonnost si ověří úřad sám
 • nemáte daňové nedoplatky u finančního úřadu ani nedoplatky na sociální a zdravotní pojištění (nutno doložit, pokud na území České republiky podnikáte nebo jste již podnikali)
 • přihlášení k dani z příjmu
 • přihlášení k sociálnímu a zdrav. pojištění (v případě podnikání na hlavní činnost)
 • 1000 Kč správní poplatek

S výběrem správného typu živnosti si nelamte hlavu. Na úřadě vám úřednice pomůže zvolit tu správnou a za pár minut bude jasno.

V případě, že se adresa místa podnikání liší od trvalého bydliště, musíte prokázat právní důvod užívání prostor. Dokladem je nájemní smlouva, výpis z katastru nemovitostí, písemný souhlas vlastníka nemovitosti s užíváním prostor atd. Poté vám bude přiděleno identifikační číslo provozovny. Cirka do týdne vám přijde výpis ze živnostenského rejstříku.

Doporučení
Podnikáte-li na živnostenský list, je dobré mít vhodné pojištění, které v případě problémů dokáže uhasit nejhorší škody.

Jak založit s.r.o.

Nutnost sáhnout hluboko do kapsy a položit na stůl oněch 200 000 Kč vkladu při zakládání s.r.o. již neplatí. Skutečná investice do založení s.r.o. se dnes, včetně všech výloh, pohybuje okolo 5 000 Kč a zabere cca měsíc.

Založení s.r.o. krok za krokem

 • připravte si vklad (nejméně 1 Kč) a hotovost na výlohy cca 5 000 Kč
 • vymyslete obchodní jméno a ověřte, zdali je volná případně i doména
 • ověřte sídlo společnosti
 • stanovte si podíly společníků
 • sepište společenské smlouvy a podpisové vzory
 • stanovte výkonné orgány
 • po obdržení dokumentů založte účet
 • ohlaste firmu na živnostenském úřadě
 • zanesení firmy do obchodního rejstříku zajistí úřad
 • s.r.o. si můžete nechat založit i na klíč odbornou firmou

Z postupu zakládání společnosti s ručením omezeným je patrné, že proces je náročnější a zdlouhavější. Nicméně obě formy mají své velké přednosti i slabé stránky (viz. výše). Zvažte proto důkladně, která forma podnikání je pro váš konkrétní případ ta správná.

Doporučení
Pokuste se v okolí najít alespoň jednoho zkušeného živnostníka a podnikatele zastupujícího společnost s ručením omezeným. Zkušenosti z praxe jsou k nezaplacení a vám se bude mnohem lépe rozhodovat.

Podnikání na hlavní nebo vedlejší činnost

Před vstupem do světa online podnikání je třeba se také rozhodnout, zdali bude vaše činnost evidována jako hlavní, nebo vedlejší. Povinnosti, výhody i nevýhody jsou v obou případech zcela odlišné.

Pokud nemáte trvalé zaměstnání ani žádné jiné příjmy a půjdete si založit živnost, bude vaše podnikání vnímáno jako hlavní činnost. Tato forma podnikání s sebou nese náročnější daňové povinnosti.

Hlavní činnost

V případě podnikání na hlavní činnost vzniká také povinnost hradit sociální a zdravotní pojištění. Zálohy na oba druhy pojištění se poměrně často mění. Je proto vhodné tyto základní daňové výměry sledovat. Platí se od prvního měsíce, kdy jste začali podnikat, a nezáleží na tom, jestli to bylo prvního nebo dvacátého. Dále je nutné podat přihlášku k registraci k dani z příjmů fyzických osob do 15 dnů od počátku podnikání. Více o daňových povinnostech dále v článku.

Vedlejší činnost

Má-li být vaše podnikání vnímáno jako vedlejší činnost, musíte splňovat alespoň jednu z níže uvedených podmínek:

 • zaměstnání zakládající účast na nemocenském pojištění zaměstnanců (Dohoda o provedení práce do 10 tis. Kč měsíčně ani Dohoda o pracovní činnosti do 2500 Kč měsíčně nepostačuje)
 • řádný nebo předčasný starobní důchod (nestačí předdůchod)
 • nárok na invalidní důchod
 • nárok na rodičovský příspěvek, mateřskou nebo nemocenskou kvůli těhotenství a porodu z nemocenského pojištění zaměstnanců
 • pečovat o dítě mladší 10 let závislé na péči jiné osoby ve stupni I
 • osobně pečovat o osobu závislou na péči jiné osoby ve stupni II – IV, pokud jde o osobu blízkou nebo osobu žijící s námi v domácnosti
 • vykonávat vojenskou či civilní službu v ozbrojených silách ČR
 •  být nezaopatřené dítě (jsme jím do 26 let, pokud se soustavně připravujeme na budoucí povolání)

Podnikání na vedlejší činnost při mateřské dovolené, nebo důchodu má několik výhod. Tou nejzajímavější je možnost neplatit sociální pojištění. Pokud je váš zisk nízký tzn. váš daňový základ je 71 950 Kč a nižší, pak nemusíte hradit sociální pojištění. K sociálnímu pojištění se ovšem můžete přihlásit i dobrovolně. Když samostatnou činnost teprve začínáte a máte ji jako vedlejší, pak v prvním roce rovněž nemusíte sociální pojištění hradit. V dalším roce už platíte dle přehledu příjmů.

Daňové povinnosti

Daňové povinnosti při provozování e-shopu

Jako podnikatel musíte samozřejmě vést také účetnictví. Přesněji řečeno může nastat několik možností. My se zde budeme věnovat dvěma nejčastějším formám vedení účetnictví.

Pokud nebudete plátci DPH, lze využít jednoduchého účetnictví a tzv. paušálních výdajů. V takovém případě nemusíte pedantsky evidovat každý doklad, výdaje atd. a bude stačit vést pouze evidenci příjmů. Paušální výdaje procentem z příjmů jsou nejjednodušší a mnohdy nejvýhodnější způsob jak podávat daňové přiznání. Odpadá tak mnoho starostí a zdlouhavé práce. Díky paušálním výdajům vám mohou výdaje vyjít i podstatně vyšší než byly ve skutečnosti, což sníží základ daně! Daně na základě paušálních výdajů se vyplatí u menšího typu podnikání zjednodušeně řečeno do cirka 1 mil. Kč.

Například u živností volných, které jsou nejčastěji využívané při provozování e-shopů, činí paušální výdaj až 60 %, nejvýše 1 200 000 Kč za rok. Provozovatelé malých e-shopů tak mají skutečně velmi malé bariéry při založení nového e-shopu a při provozu v začátcích podnikání.

Další, poměrně novou možností je pak platba paušální daně. Ta se vyplatí od určitého měsíčního výdělku a je také stanovena horní hranice, a to pro tři různá pásma (pro podrobné a vždy aktuální informace informace sledujte portál finanční správy).
Největší výhodou tohoto nastavení je platba jednotné měsíční částky přímo příslušnému finančnímu úřadu, kdy tato částka zahrnuje zdravotní a sociální pojištění a také zálohu na daň. Finanční úřad sám pak tuto platbu rozdělí a pošle příslušným institucím. Vedle tohoto platebního zjednodušení je důležité zmínit i fakt, že v paušálním režimu nepodáváte daňová přiznání. Nevýhodou pak pro někoho může být, že nemáte jak prokázat svou finanční situaci například při žádosti o úvěr.

Nicméně rozhodnutí, zda-li využívat tzv. paušálních výdajů, je nutné provést na základě zhodnocení vašeho konkrétního případu podnikání. Mohou totiž nastat i situace, že i při provozování zdánlivě velmi malého e-shopu z domova nejsou paušální výdaje nejvýhodnější. Je-li pro vás problematika daní tak trochu španělskou vesnicí, konzultujte raději vaši konkrétní situaci s daňovým poradcem.

DPH, aneb být či nebýt plátce?

Placení DPH

Plátcem DPH se můžete stát povinně, ale také dobrovolně. Pokud váš obrat za 12 předcházejících měsíců (nikoli tedy kalendářní rok) přesáhne částku 2 000 000 Kč, pak nemáte na výběr a stáváte se automaticky plátcem. Plátcem DPH musí být také každý, kdo poskytuje služby mezinárodně v rámci EU. Nicméně je-li váš obrat nižší, plátcem DPH se můžete stát dobrovolně. Pojďme se podívat na případy, kdy být či nebýt plátcem.

Kdy být plátcem DPH?

Pokud hraničního obratu 2 mil. Kč nedosáhnete, mohou i přesto nastat případy, kdy platba DPH je výhodná a můžete se stát dobrovolným plátcem. Než učiníte finální rozhodnutí, je třeba si vše samozřejmě dobře zvážit a propočítat.

Jednoduchým vodítkem při rozhodovaní, zda-li se stát plátcem DPH, je druh vašich koncových zákazníků. Pokud jsou většinou vašich zákazníků firmy a plátci DPH a vy budete prodávat např. spojovací materiál, potřeby pro řemeslníky, nářadí apod., pak je vhodnější rovněž DPH platit. Pokud byste DPH neplatili, znamená to, že vaši zákazníci plátci by si DPH nemohli odečíst a tudíž lze předpokládat, že vaše cena by byla vyšší. Takoví zákazníci by jistě raději nakupovali u konkurence.

Další případ, kdy je vhodné být plátcem DPH, je podnikání, při kterém výdaje podnikatele převýší příjmy. Pak vzniká tzv. nadměrný odpočet, tedy DPH zaplacené při nákupu zboží a materiálu od dodavatelů převyšuje DPH ze zboží prodaného zákazníkům. Podnikateli je proto vrácena částka, o kterou se tyto dvě DPH liší.

Nevýhoda placení DPH je především administrativní náročnost. V případě placení DPH musíte vystavovat daňové doklady, vést evidenci pro daňové účely a podávat přiznání k dani z přidané hodnoty. Archivaci pak je nutné vést až 10 let. Dokud tedy neplatíte DPH, máte poněkud dosti zjednodušenou úředničinu.

DPH představuje širokou problematiku přesahující rozsah tohoto článku. My jsme se pokusili pouze o základní shrnutí pravidel DPH. Znění zákona o DPH a další případy, kdy se můžete stát plátcem DPH naleznete v Zákoně č. 235/2004 Sb.

Kdy nebýt plátcem DPH?

Pokud plánujete prodávat drobné produkty, vlastní výrobky apod. a vašimi zákazníky budou především koneční spotřebitelé, kteří většinou nebývají plátci DPH, je vhodnější být neplátcem DPH. Samozřejmě, že i když prodáváte drobné výrobky a vašemu podnikání se daří a dosáhnete hranice 2 mil. Kč obratu, plátci DPH se automaticky stanete.

Sociální pojištění

Sociální pojištění

Vyplněním jednotného registračního formuláře na živnostenském úřadě jste zároveň automaticky zaregistrováni jako tzv. OSVČ – tedy osoba samostatně výdělečně činná – i na Okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ). Nejpozději do měsíce vám přijdou údaje pro placení záloh a variabilní symbol, pod kterým budete pro OSSZ identifikováni.

Povinnost platit sociální pojištění se řídí tím, zda je vaše činnost evidována jako hlavní nebo vedlejší. Vedlejší činnost provozujete pouze v případě, že jste zaměstnáni zároveň i na hlavní pracovní poměr viz. výše. Minimální výše zálohy je pro každý rok stanovena na jinou částku a přesnou aktuální výši vždy najdete například na webu Ministerstva práce a sociálních věcí. Pokud provozujete činnost jen jako vedlejší, platíte zálohy na sociální pojištění, jen když jste měli v předchozím roce významnější zisk, nebo jste se k sociálnímu pojištění přihlásili dobrovolně. Pokud si jen přivyděláváte k zaměstnání, na mateřské nebo v důchodu, zálohy nemusíte platit (viz. Sociální pojištění a nízký zisk).

Zdravotní pojištění

Jednotný registrační formulář vás zároveň automaticky přihlásí i ke zdravotnímu pojištění u vaší zdravotní pojišťovny. Minimální záloha na zdravotní pojištění pro hlavní činnost se pro každý rok také liší, aktuální výši najdete na webu VZP. Při vedlejší činnosti zálohy na zdravotní pojištění neplatíte.

Silniční daň

Pokud k výkonu podnikání používáte také vozidlo, musíte platit i zálohy na tzv. silniční daň a to bez ohledu na to, zda máte auto v obchodním majetku, v osobním vlastnictví, nebo jestli jste si jej pronajali. Není důležité, jakým způsobem uplatňujete výdaje na auto. Silniční daň pak platíte za ty měsíce, ve kterých bylo auto pro samostatnou činnost použito. K silniční dani se registruje ten, kdo je uveden v technickém průkazu jako provozovatel auta. Ten podává daňové přiznání a platí silniční daň. U osobního vozu rozhoduje o výši daně zdvihový objem motoru.

Odstartujte online podnikání

Ukázka šablony Eshop-rychle

Odstartování online podnikání může být se systémem Eshop-rychle záležitostí doslova pár kliknutí. I vy se můžete zařadit mezi úspěšné e-shopaře a splnit si tak sen o životě, který je zcela ve vaší režii. Pro úplné nováčky jsme připravili průvodce Jak vytvořit e-shop, aneb od prvního produktu k první objednávce, který vás krok za krokem provede celým procesem vytvoření vašeho prvního e-shopu. Tak neváhejte a pusťte se do toho.

Vyzkoušejte si e-shop ZDARMA
V Eshop-rychle se postaráme, abyste měli k vašemu podnikání vše, co potřebujete. Víme, jak důležité je mít v zádech silného partnera, který vás provede prvními krůčky a bude vám oporou i po letech. Pokud ještě stále váháte, zkuste náš e-shop na 15 dní zdarma a neváhejte se na nás obrátit s jakýmkoli dotazem. Spolu to zmákneme!

Pomohl Vám tento návod? Ano Ne