1. Hlavní stránka
  2. Marketing
  3. Věrnostní systém

Věrnostní systém

ESHOP > REGISTROVANÍ UŽIVATELÉ > VĚRNOSTNÍ SYSTÉM

Co věrnostní systém je a jak funguje?

Slevový systém je modul, který umožňuje nastavit pro registrované uživatele limity slev, podle kterých se bude sleva registrovaného automaticky počítat na základě jeho provedených objednávek. 

Objednávka se do slevového systému započítává pouze v případě, že je nastavená do stavu „Objednávka vyřízená“. Objednávky v dalších jiných stavech se do slevového systému nezapočítávají.

Cena, které se do slevového systému započítává, je konečná cena objednávky. Je tedy započítána jak cena dopravy, platby, tak i všechny příplatky. Jednoduše je započítávána ta cena, kterou uživatel musí pro získání zboží uhradit.

Samotná sleva se pak projevuje v účtu registrovaného uživatele a je uplatněna okamžitě po přihlášení na e-shopu, kde registrovaný ihned vidí ceny, které jsou ponížené o slevu, kterou doposud získal.

Sleva se neuplatní ihned při nákupu, při kterém je dosaženo požadované částky, ale při dalším nákupu. Je to právě z důvodu, že je zapotřebí uvést objednávku do stavu vyřízená.

Jak na aktivaci věrnostního systému 

Obecnou aktivaci systému lze provést v sekci E-shop – Registrovaní uživatelé – Věrnostní systém.

V této nabídce dále volíte i pravidla, podle kterých bude slevový systém fungovat a počítat s objednávkami.

Počítat s objednávkami starými maximálně X měsíců

V případě, že je tato možnost aktivní, počítá systém pouze s objednávkami, které jsou nastavené ve stavu „Objednávka vyřízená“ a zároveň nejsou starší, než zadaný počet měsíců od aktuálního dne.

Měsíce se počítají podle skutečných kalendářních dnů daného měsíce.

Pokud nemá registrovaný uživatel v daném rozmezí provedenou žádnou objednávku, nebo poslední objednávku provedl před delším obdobím, než které je nastaveno, slevový systém mu neuplatňuje žádnou slevu (nebo jen tu, která je nastavena jako automatická při registraci).

Počítat s objednávkami od konkrétního data

Při tomto nastavení slevový systém počítá slevu dle objednávek, které jsou ve stavu „Objednávka vyřízená“ a zároveň nebyly vytvořeny před datem, které je nastaveno.

Starší objednávky se tedy do slevového systému neuplatňují a opět, jako je tomu u předešlé verze, pokud byla poslední objednávka vytvořena před nastaveným datem, zákazník přichází o získanou slevu (nebo je mu automaticky nastavena ta, kterou získá jako automatickou při registraci).

Obě popsané varianty lze vzájemně kombinovat 

Jak je to ale v případě, že nevyberu ani jednu? Pokud se tak stane, počítá systém se všemi vyřízenými objednávkami, které zákazník na vašem e-shopu pod svým účtem za celou historii provedl.

Jak nastavit limity a slevy

Nastavení slev je u slevového systému to hlavní, co každého zajímá.

Zadávání slev a limitů, pro které se uplatňují, je v případě tohoto modulu trochu odlišné od fungování limitů například u poštovného. U slevového systému se zadává pouze cena „pro a více“, pro kterou se následně daná sleva vyjádřená procentem uplatňuje.

První limit, který je systémem automaticky nastavený a nelze měnit, je „pro 0 Kč a více“. 

V případě tohoto limitu je nutné říci, že nahrazuje po aktivaci systému automatickou slevu, která se zákazníkům přiřazuje po provedení registrace na vašem eshopu.

Další limit, který následně nastavíte, opět definujete stejným způsobem a tedy částkou „pro a více“, pro kterou již bude počítána jiná sleva a která zároveň definuje strop předešlého limitu.

Pro lepší pochopení přikládáme i rozpis počítání slev pro případ, který je uvedený na obrázku výše

1. pro a více: 0 Kč – sleva 5% = pro součet objednávek 0 (automatická sleva při registraci) až 9.999 Kč je sleva 5%

2. pro a více: 10.000 Kč = pro součet objednávek 10.000 Kč až 49.999 Kč je sleva 15%

3. pro a více: 50.000 Kč = pro součet objednávek 50.000 Kč až 99.999 Kč je sleva 20%

4. pro a více: 70.000 Kč = pro součet objednávek 70.000 Kč až 499.999 Kč je sleva 25%

5. pro a více: 90.000 Kč = pro součet objednávek a více je sleva 30%

Příklady nastavení

Pokud nechcete automatickou slevu při registraci využívat, lze jednoduše nastavit limit pro 1 Kč a více.

Při takovémto nastavení získá registrovaný slevu až poté, co provede první objednávku a ta bude nastavena jako vyřízená. Po tomto pak bude mít na každou další 10% slevu.

Nastavit můžete samozřejmě také variantu, že první možná sleva bude získána až po provedení nákupu za 10.000 Kč viz ukázka níže

Registrovaní uživatelé vs slevový systém

V nastavení každého registrovaného uživatele je možné zařazení do slevového systému aktivovat nebo deaktivovat.

Obecně je zde pak rozdíl ve funkčnosti pro registrované, kteří již v systému byly před aktivací věrnostního systému a kteří byli přidání až po aktivaci.

Registrovaný uživatel byl přidán před aktivací věrnostního systému

Pokud dojde k aktivaci věrnostního systému, je checkbox pro aktivaci u takovýchto registrovaných zákazníků vypnutý. Pokud jej následně zapnete, dojde k automatickému přepočtu slevy registrovaného podle vámi nastavených pravidel v nastavení věrnostního systému.

Pokud měl tento registrovaný uživatel před aktivací nějakou ručně přiřazenou slevu, je tato sleva vypsána vedle boxu pro slevu.

V některých případech může dojít k tomu, že u konkrétního uživatele bude potřeba slevový systém deaktivovat. 

Po deaktivaci v nastavení registrovaného účtu pak zůstává přiřazená sleva, která byla získána za provedené objednávky. Tu je pak možné samozřejmě individuálně upravit.

Registrovaný uživatel byl přidán po aktivaci věrnostního systému

Pokud je věrnostní systém na e-shopu aktivní, je u každého nového registrovaného uživatele možnost slevového systému a tedy i získání vyšších slev za provedené objednávky automatický aktivní. Dle potřeby lze toto nastavení u konkrétních uživatelů samozřejmě individuálně deaktivovat.

Zobrazení slev 

Zobrazení v administraci

Ve výpisu registrovaných zákazníků se u konkrétních uživatelů, kteří mají věrnostní systém aktivní, zobrazuje zelená  ikonka, která toto definuje. Box pro slevu je pak zablokován pro individuální změnu, jelikož se sleva v tomto případě kalkuluje automaticky.

Toto zobrazení a tedy i aktivaci věrnostního systému u registrovaných uživatelů lze definovat mimo nastavení v konkrétním účtu i hromadně skrze nabídku pro hromadné úpravy

Zobrazení na eshopu

To, jak se budou slevy zobrazovat, můžete nastavit v sekci Eshop – Nastavení eshopu – Cena/DPH.

V případě, že máte u produktů zadanou běžnou cenu a zároveň mají vaši registrovaní uživatelé přiřazenou slevu z registrace či vámi, systém zobrazí slevu vypočtenou z rozdílu mezi běžnou cenou a “zákaznickou” finální prodejní cenou, zohledňující dříve přiřazenou % slevu.

Pokud nemáte zadanou běžnou cenu, ale zákazník má přidělenou fixní slevu obchodníkem či za registraci, systém zobrazí rozdíl vypočítaný z prodejní ceny a % slevy.

Z toho vyplývá, že se často vyplatí mít zadanou běžnou cenu, jelikož rozdíl v cenách a % slevách pro registrované zákazníky může být tak větší.

Funkce samozřejmě počítá i s cenovými hladinami, kdy se bere v potaz rozdíl mezi běžnou cenou a cenovou hladinou, popřípadě ještě poníženou o zákaznickou slevu.

Pouze prodejní cena – zobrazí pouze vaši zadanou prodejní cenu produktu:

Prodejní cena, běžná cena – zobrazí zadanou prodejní cenu společně s běžnou cenou produktu:

Prodejní cena, běžná cena, ušetříte (částka i procenta) – zobrazí obě zadané ceny s nominálním i procentuálním rozdílem v textové formě:

Prodejní cena, běžná cena, ušetříte (pouze částka bez procent) – zobrazí obě ceny s nominálním rozdílem bez procentuální slevy:

Prodejní cena + slevový štítek (s běžnou cenou a procenty) – zobrazí pouze prodejní cenu s grafickým slevovým štítkem, který obsahuje jak běžnou cenu, tak procentuální slevu:

Prodejní cena, běžná cena + slevový štítek (s procenty) – zobrazí prodejní cenu a běžnou cenu textově + štítek s procentuální slevou:

> Podrobný návod na slevové štítky

Pomohl Vám tento návod? Ano 12 Ne