1. Hlavní stránka
  2. Marketing
  3. Věrnostní systém

Věrnostní systém

Co věrnostní systém je a jak funguje?

Slevový systém je modul, který umožňuje nastavit pro registrované uživatele limity slev, podle kterých se bude sleva registrovaného automaticky počítat na základě jeho provedených objednávek. Objednávka se do slevového systému započítává pouze v případě, že je nastavená do stavu „Objednávka vyřízená“. Objednávky v dalších jiných stavech se do slevového systému nezapočítávají.

Cena, které se do slevového systému započítává, je konečná cena objednávky. Je tedy započítána jak cena dopravy, platby, tak i všechny příplatky. Jednoduše je započítávána ta cena, kterou uživatel musí pro získání zboží uhradit.

Samotná sleva se pak projevuje v účtu registrovaného uživatele a je uplatněna okamžitě po přihlášení na e-shopu, kde registrovaný ihned vidí ceny, které jsou ponížené o slevu, kterou doposud získal.

Jak na aktivaci věrnostního systému

Obecnou aktivaci systému lze provést v sekci E-shop -> Registrovaní uživatelé -> Věrnostní systém.

V této nabídce dále volíte i pravidla, podle kterých bude slevový systém fungovat a počítat s objednávkami:

slevac1

1 – Počítat s objednávkami starými max X měsíců

V případě, že je tato možnost aktivní, počítá systém pouze s objednávkami, které jsou nastavené ve stavu „Objednávka vyřízená“ a zároveň nejsou starší, než zadaný počet měsíců od aktuálního dne.

Měsíce se počítají podle skutečných kalendářních dnů daného měsíce.

Pokud nemá registrovaný uživatel v daném rozmezí provedenou žádnou objednávku, nebo poslední objednávku provedl před delším obdobím, než které je nastaveno, slevový systém mu neuplatňuje žádnou slevu (nebo jen tu, která je nastavena jako automatická při registraci).

2 – Počítat s objednávkami od konkrétního data

Při tomto nastavení slevový systém počítá slevu dle objednávek, které jsou ve stavu „Objednávka vyřízená“ a zároveň nebyly vytvořeny před datem, které je nastaveno.

Starší objednávky se tedy do slevového systému neuplatňují a opět, jako je tomu u předešlé verze, pokud byla poslední objednávka vytvořena před nastaveným datem, zákazník přichází o získanou slevu (nebo je mu automaticky nastavena ta, kterou získá jako automatickou při registraci).

Obě popsané varianty lze navzájem kombinovat.

Jak je to ale v případě, že nevyberu ani jednu? Pokud se tak stane, počítá systém se všemi vyřízenými objednávkami, které zákazník na vašem e-shopu pod svým účtem za celou historii provedl.

Jak nastavit limity a slevy

Nastavení slev je u slevového systému to hlavní, co každého zajímá.

Zadávání slev a limitů, pro které se uplatňují, je v případě tohoto modulu trochu odlišné od fungování limitů například u poštovného. U slevového systému se zadává pouze cena „pro a více“, pro kterou se následně daná sleva vyjádřená procentem uplatňuje.

slevac2První limit, který je systémem automaticky nastavený a nelze měnit, je „pro 0 Kč a více“. V případě tohoto limitu je nutné říci, že nahrazuje po aktivaci systému automatickou slevu, která se zákazníkům přiřazuje po provedení registrace na vašem eshopu.

Další limit, který následně nastavíte, opět definujete stejným způsobem a tedy částkou „pro a více“, pro kterou již bude počítána jiná sleva a která zároveň definuje strop předešlého limitu.

Pro lepší pochopení přikládáme i rozpis počítání slev pro případ, který je uvedený na obrázku výše:
—————————————————————————————————————————————————————-
1. pro a více: 0 Kč – sleva 5% = pro součet objednávek 0 (automatická sleva při registraci) až 9.999 Kč je sleva 5%
2. pro a více: 10.000 Kč = pro součet objednávek 10.000 Kč až 49.999 Kč je sleva 7%
3. pro a více: 50.000 Kč = pro součet objednávek 50.000 Kč až 99.999 Kč je sleva 10%
4. pro a více: 100.000 Kč = pro součet objednávek 100.000 Kč až 499.999 Kč je sleva 15%
5. pro a více: 500.000 Kč = pro součet objednávek 500.000 Kč a více je sleva 20%
—————————————————————————————————————————————————————-

Příklady nastavení

Pokud nechcete automatickou slevu při registraci využívat, lze jednoduše nastavit limit pro 1 Kč a více.

slevac3Při takovémto nastavení získá registrovaný slevu až poté, co provede první objednávku a ta bude nastavena jako vyřízená. Po tomto pak bude mít na každou další 7% slevu.


Nastavit můžete samozřejmě také variantu, že první možná sleva bude získána až po provedení nákupu za 10.000 Kč viz ukázka níže:

slevac4

Registrovaní uživatelé vs slevový systém

V nastavení každého registrovaného uživatele je možné zařazení do slevového systému aktivovat nebo deaktivovat.

slevac5

Obecně je zde pak rozdíl ve funkčnosti pro registrované, kteří již v systému byly před aktivací věrnostního systému a kteří byli přidání až po aktivaci.


1 – Registrovaný uživatel byl přidán před aktivací věrnostního systému

Pokud dojde k aktivaci věrnostního systému, je checkbox pro aktivaci u takovýchto registrovaných zákazníků vypnutý. Pokud jej následně zapnete, dojde k automatickému přepočtu slevy registrovaného a podle podle vámi nastavených pravidel v nastavení věrnostního systému.

Pokud měl tento registrovaný uživatel před aktivací nějakou ručně přiřazenou slevu, je tato sleva vypsána vedle boxu pro slevu:

slevac6

V některých případech může dojít k tomu, že u konkrétního uživatele bude potřeba slevový systém deaktivovat. Po deaktivaci v nastavení registrovaného účtu pak zůstává přiřazená sleva, která byla získána za provedené objednávky. Tu je pak možné samozřejmě individuálně upravit.

2 – Registrovaný uživatel byl přidán po aktivaci věrnostního systému

Pokud je věrnostní systém na e-shopu aktivní, je u každého nového registrovaného uživatele možnost slevového systému a tedy i získání vyšších slev za provedené objednávky automatický aktivní. Dle potřeby lze toto nastavení u konkrétních uživatelů samozřejmě individuálně deaktivovat.

Zobrazení slev

1 – Zobrazení v administraci

Ve výpisu registrovaných uživatelů se u konkrétních, kteří mají věrnostní systém aktivní, zobrazuje nově i ikonka, která toto definuje. Box pro slevu je pak zablokován pro individuální změnu, jelikož se sleva v tomto případě kalkuluje automaticky.

slevac7

Toto zobrazení a tedy i aktivaci věrnostního systému u registrovaných uživatelů lze definovat mimo nastavení v konkrétním účtu i hromadně skrze nabídku pro hromadné úpravy:

slevac8

2 – Zobrazení na e-shopu

Spolu s implementací věrnostního systému byla přidána v sekci E-shop -> Registrovaní uživatelé -> Zákaznická sekce nabídka pro zobrazení slev registrovanému.

Toto nastavení lze využít bez ohledu na to, zda je věrnostní systém aktivní či nikoliv.

slevac13

– Zobrazovat registrovanému uživateli běžnou cenu jako prodejní cenu před slevou

Pro registrovaného uživatele upraví zobrazení běžné ceny, do které se dosadí původní prodejní cena produktu před slevou. Pokud nemáte na e-shopu běžnou cenu u produktů zadanou, začne se zobrazovat.

slevac12– Text řádku „ušetříte“

Do boxu zadáváte text, který chcete zobrazit u produktu a to jak v boxu tak i detailu. Do textu lze doplnit i proměnné, které pak nahradí skutečné hodnoty a to konkrétně #price# (zobrazí cenu v Kč, která bude definovat rozdíl mezi běžnou cenou a prodejní cenou po slevě) a #percent# (zobrazí procentuální slevu, kterou má registrovaný uživatel přiřazenou). Informace v řádku pak může být tedy například zadaná jako „Ušetříte: #price# (#percent#)“ – na e-shopu bude zobrazeno „Ušetříte: 127 Kč (15%)

(Pro zobrazení této nabídky je nutné mít aktivní možnost „Zobrazovat registrovanému uživateli běžnou cenu jako prodejní cenu před slevou“)

slevac11– Popisek ceny pro registrované uživatele

Tato možnost nastavení umožňuje definovat vlastní popisek ceny, který se zobrazí registrovanému zákazníkovi

slevac14

Pomohl Vám tento návod? Ano 12 Ne