1. Hlavní stránka
  2. Objednávky
  3. Automatické generování faktur

Automatické generování faktur

Faktury lze generovat nejen ručně, ale také pomocí Automatického generování faktur, které si zde vysvětlíme.

Automatické generování faktur lze nastavit v sekci E-shop – Objednávky – Nastavení

Pokud se v této sekci posuneme níže, tak nalezneme box ve kterém toto nastavení provedeme.


Zde vidíme nastavení dvou možností :

  1. Používat automaticky generované číslo faktur ( můžete zadat konkrétní číslo od kterého chcete aby se dále faktury generovaly – například 100 )
  2. Automaticky generovat faktury (ihned po vytvoření objednávky) (umožní generovat faktury automaticky, jakmile zákazník provede objednávku; odpadá tak ruční generování faktur).

Důležité – aby bylo možné automatické generování faktur, tak je zapotřebí mít aktivované „Používat automaticky generované číslo faktur“, tedy mít obě možnosti aktivní současně.

Dále je zde možnost generovat faktury od posledního čísla generované faktury.

Předpokládejme, že chceme číslovat faktury například od hodnoty 100 a také aby se nám vždy po vytvoření objednávky automaticky vygenerovala faktura abychom jí nemuseli generovat ručně.

V takovém případě, je zapotřebí do kolonky Poslední číslo generované faktury, vložit dané číslo faktury ( v našem případě 100 ).

Takové nastavení vypadá následovně:

Další možností je nastavení doby splatnosti . Pokud zde tyto hodnoty nastavíte, tak se ve faktuře automaticky vygeneruje Vámi nastavená doba splatnosti.


Pak už stačí celé nastavení uložit.

Výslednou  objednávku a fakturu si můžeme prohlédnout v sekci E-shop – Objednávky a zde pomocí ikonky žluté tužky vstoupíme do editace dané objednávky.

Vzhledem k tomu, že jsme nastavili Poslední číslo generované faktury 100, tak číslo nové faktury , kterou zákazník vytvořil, bude 101. Na náhled takové objednávky s fakturou se můžeme podívat zde:


 

 

Pomohl Vám tento návod? Ano 3 Ne 4