1. Hlavní stránka
  2. Objednávky
  3. E-mail odesílatele při zpracování objednávek

E-mail odesílatele při zpracování objednávek

Jedním z kroků při nastavení procesu zpracování objednávky je definování e-mailové adresy, ze které se zákazníkům budou zasílat veškeré informace o jejich objednávkách. V tomto kroku se často chybuje a špatné nastavení může způsobit, že e-maily o objednávkách nebudou zákazníkům (ani vám) odeslány! Proto prosím věnujte informacím v tomto článku zvýšenou pozornost.

Varianty e-mailu odesílatele

Nastavení e-mailu odesílatele najdete v sekci E-shop > Nastavení e-shopu > Zpracování objednávky > E-mail odesílatele. Zde se nachází tři možnosti:

Odesílatel bude info@vase-domena.cz

Toto je asi nejlepší a nejspolehlivější volbou, pokud nechcete nutně využívat jiný než info@… e-mail. Při této volbě je zapotřebí, aby:

Pokud jeden z těchto bodů nebude splněn, pak bude docházet k situaci, kdy se e-maily nebudou korektně zasílat.

Odesílatel bude mnou zadaná e-mailová adresa

Při této možnosti můžete jako odesílatele zadat libovolnou e-mailovou adresu. Opět zde ale platí několik podmínek:

  • v případě e-mailu založeného pod jinou doménou, než na jaké funguje váš e-shop, má doména přidány naše SPF záznamy
  • v případě e-mailu založeného pod doménou, na které funguje e-shop a zároveň jsou e-maily hostované na našich serverech, jsou na doméně správně nastavené naše poštovní servery (MX záznamy)
  • e-shop provozujete na své doméně, ale e-maily k této doméně jsou hostovány u jiného poskytovatele, má doména přidány naše SPF záznamy.
  • e-mailová adresa není založena na freemailové službě (Gmail, Seznam, Atlas, Centrum apod.) – freemailové služby tradičně neumožňují přidání SPF záznamů, navíc e-mail na freemailové službě nepůsobí na zákazníky důvěryhodně a profesionálně. Doporučujeme proto vždy založit e-maily na vlastní doméně!
  • e-mailová adresa musí v každém případě existovat a být funkční!

Původní varianta

Původní varianta znamená, že odesílatelem bude adresa, kterou zadal zákazník v objednávce. Tuto variantu důrazně nedoporučujeme využívat, jelikož zprávy jsou často vyhodnoceny jako spam. Pokud ji máte zvolenou a e-maily neodchází správně, přepněte na jinou variantu, ideálně na možnost č.1 – Odesílatel bude info@vase-domena.cz.

Neodesílají se e-maily o objednávkách? Najděte řešení přesně pro vás

Emailové zprávy nemusejí být doručovány příjemci za konkrétní konstelace nastavení:

1/ Odchozí email je nastaven na info@vase_domena.cz

Doména, pod kterou je email založen, má naše MX (emailové) záznamy. Emaily jsou vedeny u nás, ale schránka založena není.
Řešení: V sekci Nastavení – Emailové adresy schránku info@ založte. Dokud nebude existovat, nelze pod ní zprávy zasílat.

2/ Odchozí email je nastaven na info@vase_domena.cz

Doména, pod kterou je email založen, nemá naše MX (emailové) záznamy. Emaily nejsou vedeny u nás.
Řešení: Ujistěte se, že email u poskytovatele emailových služeb existuje a nastavte u domény naše SPF záznamy (https://helpdesk.eshop-rychle.cz/docs/e-maily/nastaveni-spf-zaznamu/). Zprávy pak budou zasílány s podpisem našeho serveru a nebudou klasifikovány jako spam.

3/ Odchozí email je nastaven na XYZ@vase_domena.cz

Doména, pod kterou je email založen, má naše MX (emailové) záznamy. Emaily jsou vedeny u nás, ale schránka založena není.
Řešení: V sekci Nastavení – Emailové adresy schránku založte. Dokud není schránka založena, nelze pod ní zprávy zasílat.

4/ Odchozí email je nastaven na XYZ@vase_domena.cz

Doména, pod kterou je email založen, nemá naše MX (emailové) záznamy. Emaily nejsou vedeny u nás.
Řešení: Ujistěte se, že email u poskytovatele emailových služeb existuje a nastavte u domény naše SPF záznamy (https://helpdesk.eshop-rychle.cz/docs/e-maily/nastaveni-spf-zaznamu/). Zprávy pak budou zasílány s podpisem našeho serveru a nebudou klasifikovány jako spam.

5/  Odchozí email je nastaven na @seznam.cz, @gmail.com atp.

Řešení: Nastavte jiný email – ideálně ten, který máte založený k doméně, na které eshop funguje. Z emailů založených přes „freemail“ služby nelze z cizích serverů zprávy odesílat. Jsou následně klasifikovány jako spam a nemusejí být doručeny.

6/ Využíváte variantu 3 – Původní varianta, kde odchozí email je email zákazníka

Řešení: zvolte jinou variantu odchozí emailu – ideálně nastavte email, který je založený pod doménou, na které eshop funguje. Pokud jsou emaily odesílány pod emailem zákazníka, jsou s největší pravděpodobností klasifikovány jako spam a nebudou doručeny, což přímo uvádíme u této nabídky nastavení v administraci.

Pomohl Vám tento návod? Ano 2 Ne 2