1. Hlavní stránka
  2. Produkty
  3. Nákupní cena

Nákupní cena

Nákupní cena slouží k zadání ceny, kterou jste vy svému dodavateli zaplatili za jednotku (nejčastěji ks) daného zboží. Tento údaj následně může posloužit k výpočtu celé řady byznysově užitečných informací – např. marže, čistý zisk (rozdíl mezi cenou prodejní a cenou nákupní) z provedených objednávek na eshopu ad. S těmito informacemi mohou také dále pracovat ostatní funkce vašeho e-shopu a svojí funkci podle nich optimalizovat.

Zisk za jednotlivá období pak můžete při vyplněných nákupních cenách sledovat v sekci Statistiky – Prodeje a objednávky – Obraty a zisky.

Jak nákupní cenu zadat?

Nákupní cenu lze zadat celkem třemi způsoby:

1/ Manuálně na kartě produktu

Cenu lze zadat v nastavení karty každého produktu (sekce Eshop – Produkty) přes box „Nákupní cena“ a to jak u hlavních produktových karet tak i v nastavení variant produktů.

2/ Hromadně v administraci

Nabídku pro hromadné nastavení nákupní ceny naleznete v administraci v sekci Eshop – Produkty – Přecenění. Zde je možné nákupní cenu vypočítat z prodejní ceny (případně zde lze i naopak vypočítat prodejní cenu z ceny nákupní) a to procentem nebo fixní částkou.

3/ Importem systémového CSV souboru

CSV soubor lze vygenerovat / nahrát v sekci Eshop – Import – Hromadný import produktů. V souboru je pak nákupní cena dostupná v posledním sloupci, který je označený jako BO. Totéž platí samozřejmě i pro CSV soubor s variantami produktů, který lze generovat / nahrát v sekci Eshop – Import – Hromadný import variant. V tomto souboru je pak nákupní cena dostupná ve sloupci AP.

4/ Pomocí modulu pro univerzální import

Univerzální import slouží pro nahrání datového souboru ve formátu CSV nebo XML s jinou strukturou, než je ta systémová. I zde je možné při nastavování importní mapy nastavit import nákupní ceny a to v uzlu pro nastavení importu ceny.

Pomohl Vám tento návod? Ano 1 Ne