1. Hlavní stránka
  2. Produkty
  3. Štítky

Štítky

Nastavení funkcí z tohoto návodu je prezentováno na šablonách verze 4.0. Na starších šablonách mohou funkce vypadat rozdílně.

Označení produktů pomocí tzv. štítků představuje funkční nástroj, jak zákazníkům vašeho e-shopu rychle a vizuálně atraktivně sdělit důležité prodejní informace – např. o akčních cenách, novinkách, dopravě zdarma apod.

Typy štítků

Systémové štítky

Každý produkt může mít štítek nastaven samozřejmě individuálně a editujete se v administraci produktů sekce Eshop → Produkty → Upravit.

Systémovými štítky označujeme takové štítky, které jsou platformou pevně dané a neměnné. Produkt můžete označit až čtyřmi různými systémovými štítky (1):

  • Nejprodávanější = TOP produkt
  • Zboží v akci = Akce
  • Novinka
  • Doprava zdarma

Ukázka štítků eshop-rychle

Neplýtvejte štítky příliš. Označení skoro každého produktu štítkem Doprava Zdarma nebo Nejprodávanější by pozbylo na kráse. Používejte štítky strategicky. Máte například nějakého produktu na skladě příliš? Označte ho štítem Akce, doplňte zvýrazněnou akční cenu a podpořte tak jeho prodej. I zákazníci vám takto slevy snáze uvěří, než když je ve slevě nebo akci úplně každý produkt.

Nastavení štítků

U produktu, kterému požadujete přiřadit / změnit štítek, vstupte do administrace Eshop → Produkty → Upravit. Zde naleznete možnosti aktivace / deaktivace štítků (2).

Administrace štítků eshop-rychle

Zobrazení štítků u produktů na e-shopu

Jak již jsme uvedli, na výběr máte 4 štítky ( Nejprodávanější=TOP produkt, Zboží v akci=Akce, Novinka, Doprava ZDARMA). Po aktivaci požadovaného štítku v administraci (2) se příslušný štítek zobrazí v boxu (3) i v detailu produktu (4).

zobrazení štítků eshop-rychle

zobrazení štítků eshop-rychle 2

Funkčnost štítků

V případě štítků Novinka, Akce a TOP produkt se jedná především o štítky grafické, které mají za úkol zákazníky zejména informovat. Jejich doplňková funkce spočívá v logickém propojení s funkcí řazení produktů do příslušné záložky viz. níže, nebo v návodu  Řazení produktů v záložkách na úvodní straně – šablony 4.0. Štítky však dále nejsou nijak propojeny např. na akční cenu produktu v případě štítku Akce.

Avšak štítek Doprava ZDARMA  je propojen se systémovým nastavením ceny dopravy. Při použití štítku Doprava ZDARMA se tudíž automaticky aktivuje nulová cena dopravy v celém objednávkovém procesu i na konečné faktuře. Nejedná se tedy pouze o grafický info štítek, ale o funkčí systémový štítek.

Více o nastavení dopravy zdarma v článku
Doprava zdarma
Jak nastavit poštovné od např. 1000kč zdarma?
Odpočet dopravy zdarma

Zobrazení produktů v záložkách na úvodní straně dle přiřazených štítků

Systémové štítky mají rovněž přímou návaznost na zařazení produktů do záložek na úvodní straně (5).

Záložky na úvodní straně e-shopu.

Nastat může několik možností zobrazení:

  1. Pokud u produktu není v administraci Eshop → Produkty → Upravit aktivována volba Zobrazit na úvodní straně ani žádný další štítek (TOP produkt, Akce, Novinka) pak se takový produkt zobrazí pouze v příslušné kategorii produktů, do které byl zařazen.
  2. Pokud u produktu aktivujete volbu Zobrazit na úvodní straně, ale žádné jiné štítky produkt nemá aktivované, pak se takový produkt zobrazí v nově vzniklé záložce na úvodní straně Vybrali jsme pro vás
  3. Pokud u produktu aktivujete volbu Zobrazit na úvodní straně a současně aktivujete další štítek např. Akce pak se takový produkt odebere ze záložky Vybrali jsme pro vás a přesune se do záložky Akce tzn, že fakticky zůstane na úvodní straně e-shopu, ale tentokráte v záložce Akce
  4. Pokud u produktu ponecháte aktivován štítek Zboží v akci, ale deaktivujete volbu Zobrazit na úvodní straně pak se takový produkt odebere ze záložky na úvodní straně e-shopu a zobrazen bude pouze v příslušné kategorie a bude samozřejmě označen štítkem Akce.

Podrobný návod na práci se záložkami naleznete v článku Řazení produktů v záložkách na úvodní straně – šablony 4.0

 

 

Pomohl Vám tento návod? Ano Ne 1